ZEA.cz Kukuřičná maturita
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Kukuřičná maturita

10.10.2012
Kukuřičná maturita (sre) Naše firma, ZEA Sedmihorky, zvolila pro své semináře tento výstižný název. Snahou je na těchto seminářích seznámit neobvyklou formou své zákazníky jednak s nejnovějšími předpisy v oblasti pěstování kukuřice a Cross-compliance. Dále budou zákazníkům dány některé vhodné nové varianty hospodaření či pěstitelských technologií. Cílem je hospodařit dle nových pravidel, ale současně neustoupit od intenzivního pěstování kukuřice.

Náplň bude věnována jak problematice GAEC- zvláště erozí, kde seznámíme s praktickými řešeními erozí u zákazníků ZEA Sedmihorky. Větší část semináře bude tentokrát věnována otázkám ohledně nových pravidel aplikace pesticidů, kde se chystají výrazné změny zvláště v oblasti ochrany vod a reziduí pesticidů v potravinách. Rovněž dochází postupně procesem přeregistrace dle EU k vyřazení z užívání řady účinných látek včetně některých herbicidních do kukuřice. Dá se říci, že dochází k největším změnám za posledních 30 let. Proto seminář i napoví na základě praktických doporučení, jak efektivně ošetřovat nově kukuřice v souladu s novými pravidly, a současně ještě navýšit intenzitu pěstování na úroveň nejvyspělejších zemí EU- jako např. Německo, Holandsko, Belgie, Španělsko. A tímto si celkově zajistit konkurenceschopnost a samostatnost v hospodaření, protože je již potvrzeno, že se výše dotací v rámci EU do zemědělství budou postupně snižovat! Zde se v těchto souvislostech dnes často setkáváme se zcela opačnými názory některých úředníků z řad Ministerstva zemědělství ČR či Ministerstva životního prostředí v rámci přehnané ekologizace výroby, že musíme na celém území státu rapidně snižovat spotřebu pesticidů. Je třeba hledat podporou výzkumu apod. k životnímu prostředí šetrnější čili dle agroenviromentálních metod nové pesticidní látky zvláště pro plodiny, které živí národy, a mezi něž patří i kukuřice. Protože tyto hlavní plodiny se masově nedají pěstovat zcela ekologicky z důvodů nákladovosti a bez ohromných dotací, na které ani nejvyspělejší ekonomiky světa nemají prostředky. Detailní informace k chystaným seminářům jsou na pozvánce níže. Nyní již zbývá říci: „Přijďte pobejt“.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek