ZEA.cz Kukuřičné setkání v Bečvárech ukázalo směr...
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Kukuřičné setkání v Bečvárech ukázalo směr...

24.10.2008
Bečváry se staly tradičním místem kukuřičného setkávání. (sre) I přes nepřízeň počasí veřejná sklizeň kukuřice KWS na zrno přilákala mnoho zájemců. Bylo to i proto, že nízké výkupní ceny výrazně diferencují pěstitele na suché zrno. Obstojí za těchto podmínek pouze pěstitelé, kteří „umí udělat“ co nejvyšší výnos při co nejnižší vlhkosti zrna. Je pravdou, že při současné ceně 2500-2700 Kč/t suchého zrna, se v řadě podniků stává suché zrno nerentabilní plodinou se ztrátou 5-8 tisíc na 1 hektar.

Východisek z této situace je hned několik. Radikální je rozhodnutí, pěstovat pouze kukuřici na siláž. Ovšem tímto přístupem se za chvíli dostaneme k tomu, že se nevyplácí ani řepka a další plodiny. Proto je třeba si sednout a spočítat náklady na pěstování kukuřice a hledat úspory. Rozhodně není cesta, že nebudeme hnojit, použijeme staré nevýkonné hybridy a ponecháme polovinu plevelů v kukuřici. K navržení funkční a rentabilní technologie pro daný podnik ZEA Sedmihorky nabízí prostřednictvím svých terénních zástupců pomocnou ruku.

Suché zrno bude „pouze“ pro nejlepší pěstitele.

Je pravdou, že řada podniků pěstovala kukuřici na zrno pouze systémem, co zbylo ze siláže - často v méně příznivých podmínkách. Ale na druhou stranu je i u dobrých pěstitelů řada rezerv v technologii. Je jen třeba si uvědomit vážnost situace a mít snahu situaci zlepšit. A to je často kamenem úrazu. Stárnoucí generace agronomů si nechce přiznat, že by něco mohli dělat lépe a mladí buď nejsou a nebudou. A pokud jsou, tak jsou často nezkušení na to, aby si sami správně poradili s hledáním možných úspor. Dnes při nízkých výkupních cenách suché kukuřice se hranice rentability pohybuje dle podmínek v rozmezí 11-13 tun suché kukuřice na 1 hektar při sklizňové vlhkosti 24-27%!!! A to je opravdu velice a převelice vysoká laťka.


Vlhké produkty kukuřice jsou efektivní.

Pro řadu podniků je rozhodně cestou vedle rozumné úspory nákladů se znovu „vrátit“ ke klizni vlhkých produktů kukuřice - LKS pro skot a vlhkého šrotovaného zrna pro skot i prasata. Vedle úspor za sušení (často 900-1400 Kč/t zrna) je výhodou časnější sklizeň s menším obsahem toxinů. Hmota je rovněž již od řezačky nebo šrotovníku připravena po zesilážování a fermentaci k přímému zkrmování přímo na farmě, kde je uskladněna. Odpadá tím řada manipulačních nákladů. No a navíc zkrmování ve vlastním chovu by vždy mělo nejlépe zhodnotit produkci. Jednoduše pro pochopení lze uvést příklad. Pokud daný podnik vyrábí kukuřici při nákladech 24 000Kč/ha včetně šrotování a vakování a při započítání nových cen hnojiv, lze říci, že při výnosu 12t/ha vlhkého zrna (32%vlhkosti) vyrábí 1 tunu vlhkého zrna za 2000Kč. Řada podniků ale „umí“ vyprodukovat 14t/ha vlhkého zrna, potom 1 tunu vyrábí „pouze“ za 1 714 Kč!

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek