ZEA.cz Kukuřično-kraví ráj je v Hoštce
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Kukuřično-kraví ráj je v Hoštce

9.9.2008
Nová stáj AGRO Hoštka (sre) V rámci polního dne kukuřice KWS, který pořádaly firmy KWS Osiva a ZEA Sedmihorky ve spolupráci s AGRO Hoštka a.s., byl vedle semináře a přehlídky kukuřice představen také představen nově zrekonstruovaný areál chovu skotu na farmě Malešov. Domácí firma AGRO Hoštka patří tímto areálem k nejproduktivnějším farmám nejen ve středních Čechách.

Nejprve se krátce vraťme ke kukuřici v AGRO Hoštka. Že je kukuřice a potažmo kukuřičná siláž základem krmné dávky skotu, si v této společnosti uvědomili již dávno. Pro výběr těch nejlepších hybridů pro jejich suché podmínky již několik let zakládají ve spolupráci s firmou KWS pokusy. Dále je třeba vyzvednout vzorný přístup vedoucích pracovníků při pěstování kukuřice, neboť při kontrolních setkáních v porostech s poradenskou službou ZEA Sedmihorky (ing. Šreiber) a KWS Osiva (ing.Kačicová) jsou vždy přítomni předseda představenstva - ing. Sochr, vedoucí RV - ing.Veberová a vedoucí ŽV - ing.Pernová. Jinak řečeno, všichni si uvědomují význam kukuřice pro jejich firmu a „táhnou“ za jeden provaz.

Úvod semináře proběhl v sále, kde se přítomní seznámili jednak s nejnovějšími poznatky v agrotechnice a šlechtění včetně GMO. Dále byly před silážováním vzpomenuty hlavní zásady a chyby při silážování. V další části přímo na poli byly představeny hybridy KWS pro sušší podmínky Litoměřicka. Vzpomeňme za všechny nové a prověřené - Beatus, Kipous, Symbol. Vyznačují se vedle velké toleranci k suchu také výborným zdravotním stavem listů a velkým podílem zrna. Tím jsou zárukou vysoce stravitelné siláže.

No a v závěrečné části dne byl ing. Sochrem a ing. Veberovou představen zrekonstruovaný areál chovu skotu. Zkráceně – je určen pro cca 560 ks holštýnských dojnic plus další kategorie skotu, ustájení na kejdě, stlaní od 12 měsíců separátem, jímky 2x4500 m3. Komfortem a produktivitou práce patří k perspektivním farmám v ČR, které bezesporu přečkají i meziroční výkyvy nákupních cen mléka.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek