ZEA.cz Modrá pětka
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Modrá pětka

27.1.2011
Modrá pětka (kal) Není tak daleko doba, kdy jsme odrůdy kukuřice dělili do dvou základních skupin na silážní či zrnové. Spolu s masivním rozvojem bioplynových stanic vznikla další skupina hybridů cíleně pro tyto účely.Jde vlastně o silážní hybridy kukuřice, u kterých je hlavním sledovaným ukazatelem výnos celkové suché hmoty z hektaru. Naopak v porovnání s hybridy určenými pro výživu dojnic zde nejsou až tak sledované výživářské parametry jako například obsah škrobu, který má však i zde svou důležitou funkci.

Co bychom tedy měli požadovat od bioplynových odrůd kukuřice?

Především je to již zmiňovaný výnos suché hmoty z hektaru, který by se měl stabilně pohybovat kolem 15 – 20 tun. Tím zajistíme hektarovou výtěžnost metanu v rozmezí 5250 – 7000 metrů krychlových a zároveň docílíme nejnižších nákladů na metr krychlový metanu ze všech cíleně pěstovaných plodin.

Samozřejmostí by měl být vynikající zdravotní stav, který nám zajistí sklizeň rostlin bez plísní a hub. Pevné stéblo a bohatý kořenový systém nám zaručí příjem velkého množství živin a to i z organických hnojiv, neboť pokud chceme dosáhnout výnosu suché hmoty na úrovni 20-ti tun musíme mít na paměti, že odběr živin bude 288 kg dusíku, 66 kg fosforu a 169 kg draslíku z hektaru.

Uplatňováním nových hybridů s vysokým výnosovým potenciálem v praxi máme možnost dosáhnout stále lepších výsledků. Není proto divu, že v Modré pětce jsou vedle dvou praxí prověřených hybridů Atletico (FAO 280) a KWS 5133 Eco (250), se kterými se setkáte na většině bioplynových stanic v České republice, tři hybridy zcela nové. Jsou to Cassilas (260), Fernandez (270) a Gomés (290). I když je čeká co se týká masového pěstování letos premiéra dosáhli již špičkových výsledků v zahraničí, na poloprovozních pokusech v ČR i v ÚKZÚZ. Pokud k nim přičteme ještě hybridy Cingaro (230), Touran (240) a Kovadis (410) můžeme říci, že lze vybrat vhodný hybrid do teplých i chladnějších oblastí.

Bioplynové pokusy - první tři místa
AGRO SLATINY a.s. (okr. Jičín) nad. výška: 285 m
hybrid výnos ZH skliz. sušina výnos SH
Gomes 51,63 39 20,13
Cassilas 51,85 38 19,71
Atletico 52,76 37 19,54
Farma Bureš Švábenice (okr. Vyškov) nad. výška: 288 m
Fernandez 51,94 38,85 20,18
Gomes 48,61 38,45 18,69
Kovadis 57,5 31,13 17,9
ZEAS Puclice a.s. (okr. Domažlice) nad. výška: 365 m
Atletico 65,1 30,1 19,6
Fernandez 56,84 31,9 18,13
Cassilas 57,4 30,8 17,68
ZD Krásná Hora n. Vltavou (okr. Příbram) nad. výška: 503 m
Gomes 57,59 29,3 16,88
Cassilas 49,13 32,9 16,14
KWS 5133 Eco 45,83 33,2 15,23
ZAS Lípa (okr. Havlíčkův Brod) nad. výška: 481m
Cassilas 63,47 29,8 18,91
Gomes 64,8 28,8 18,64
Atletico 63,6 29,2 18,56

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek