ZEA.cz Neničte kukuřici herbicidy
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Neničte kukuřici herbicidy

27.3.2008
Poškození postemergenty (popálená 1 rostlina kukuřice) (sre) Kukuřice dnes patří mezi nejrentabilnější plodiny. Nesmíme však kukuřici nevratně poškodit nevhodnou aplikací herbicidů, což se často stává. Následně při sklizni dochází k průměrné ztrátě 25% výnosu, tj. ztrátě kolem 12 000 Kč na každý hektar! Neriskujte a užijte osvědčené metody regulace plevelů.


Kukuřice je velice citlivá na zaplevelení především na začátku vegetace, neboť během prvních 40 dnů zakládá počet zrn v klasu, počet klasů a celkově určuje konečnou podobu rostliny, včetně výšky. Konkurence plevelů v počátku vývoje kukuřice způsobuje nevratné snížení výnosu, neboť kukuřice nemá, na rozdíl od hustě setých obilovin, odnožovací schopnost, kterou by eliminovala snížení výnosu.

Pokud tedy vsadíme pouze na postemergentní aplikaci herbicidů zhruba v 5-6 listech kukuřice, tak již kukuřice nevratně snížila výnos podle intenzity zaplevelení. Po aplikaci postemergentů v našich klimatických podmínkách vždy dochází k projevu fytotoxicity (viz. Foto), což dále vede ještě ke zhoršení výnosu. Důvodem je obecně citlivost kukuřice k těmto látkám, neboť v zemích jejich vývoje je často velice odlišné klima než v ČR. U nás je v doporučované ideální době pro aplikaci postemergentů velice často kolísavé počasí – horko, sucho nebo naopak přímrazky. Toto vše velice negativně a nevratně ovlivňuje výnos. Argumenty: „Ona to poškození kukuřice shodí a odroste“ jsou velice škodlivé přežitky. Vždy dochází ke snížení výnosu všech produktů kukuřice.

Toxicita od postemergentů Vyberte si, co chcete- porost vlevo nebo vpravo?

Z těchto výše uvedených důvodů je třeba k regulaci plevelů zásadně použít preemergentní aplikaci vhodných herbicidů, tedy před vzejitím. Mezi nejvhodnější a účinné kombinace patří např. 2,5 Guardian Safe Max + 1,5 Click.

Ideální porost po aplikaci Guardian Safe Max + Click

Touto aplikací je dosaženo čistého porostu kukuřice již od vzejití a zároveň je zajištěna dostatečná reziduální účinnost na plevele po celou dobu vegetace kukuřice. Při použití těchto přípravků je pro maximální funkčnost třeba dodržet aplikační dávku kapaliny - minimálně 300 litrů na hektar, je vhodné jít na horní registrovanou dávku přípravků a při přípravě půdy nevytvořit nadměrné hroudy. Preemergentní přípravky řeší celou škálu vzcházejích plevelů ze semen. Vytrvalé plevele - zvláště pýr a pcháč - je ekonomicky výhodné regulovat přípravky typu „glyfosát“, buď před sklizní předplodiny, nebo na obrostlé strniště před založením kukuřice - ideálně na podzim. Tento systém „glyfosát“ a preemergent zajistí čistý porost od vzejití, nepoškodí kukuřici fytotoxicitou a celkově přinese rozhodně jistou rentabilitu pěstování kukuřice v každém ročníku. Pochopitelně, že někdo může namítnout, že je někdy potřeba i při tomto systému použít ještě následně postemergent na pýr a pcháč. Je to velice ojedinělé a vždy to souvisí se značným zaplevelením daného pozemku po několik let, anebo s hrubou chybou při aplikaci přípravků.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek