ZEA.cz Nový škůdce kukuřice Castor fiber se objevil v Pošumaví
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Nový škůdce kukuřice Castor fiber se objevil v Pošumaví

4.2.2013
Nový škůdce kukuřice Castor fiber se objevil v Pošumaví (kal) Ačkoli se v Evropě kukuřice pěstuje - bráno historicky - velmi krátkou dobu, známe již celou řadu jejích živočišných škůdců. Lze je v podstatě rozdělit podle velikosti do dvou skupin. Ty drobné zatupuje např. zavíječ, bzunka, drátovec či stále se rozšiřující bázlivec. Do skupiny těch větších poté patří především divoké prase a prakticky všechny druhy vysoké zvěře. K nim se v poslední době dá připočíst nově i bobr.

Bobr se do oblasti Českého lesa dostal ze sousedního Německa a během několika let se zde jejich populace zvýšila na nynějších 25-30 rodin.

Na polích škodí dvěma způsoby. Jednak působí přímé ztráty na porostech, kdy kukuřici buď rovnou požírá anebo ji používá ke stavbě hrází. Daleko větším problémem jsou však právě hráze respektive jimi způsobené zatopení mnohdy rozsáhlých ploch. Zemědělec proti tomu oficiálně nemůže nic dělat, neboť bobr je chráněný, jak naší národní, tak i evropskou legislativou. Lze sice žádat stát o uhrazení škod, avšak stanovování výše náhrady není zase tak jednoduché.

Bobr evropský (Castor fiber). Společensky žijící druh vodního hlodavce. Výborně plave a potápí se; aktivní je v noci. Obývá břehy stojatých a pomalu tekoucích vod, kde si hrabe nory se šachtou vedoucí pod hladinu. Na vodě také staví tzv. "bobří hrady" vysoké 2 až 3 m a přes hladinu tekoucích vod staví přehrady z větví a dalšího rostlinného materiálu. Živí se bylinami a stromovými výhonky. Občas zavítá i na pole s kukuřicí, brambory či řepou. Samice vrhá obvykle koncem dubna 2 až 7 mláďat. Má nepravý zimní spánek; na zimu si pod vodou dělá zásoby. Na naše území se začal vracet teprve nedávno a stále je velmi vzácný; patří mezi kriticky ohrožené, zákonem zvláště chráněné druhy.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek