ZEA.cz Ochrana proti bázlivci kukuřičnému
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Ochrana proti bázlivci kukuřičnému

19.6.2012
Ochrana proti bázlivci kukuřičnému (tom) Bázlivec kukuřičný ( Diabrotica virgifera virgifera ) se rozšířil do Evropy ze Severní Ameriky a poprvé byl zjištěn jeho výskyt před dvaceti roky u Bělehradu. Odtud se pak postupně rozšířil dál do Evropy. V České republice byl poprvé zjištěn na jížní Moravě před deseti roky.Kukuřice je významnou hostitelskou plodinou, i když ne jedinou. Škody na kukuřici způsobují larvy bázlivce požerem na mladých koříncích, které hnědnou a při větším výskytu je sežrán celý kořenový systém a rostliny hynou. Pokud je kořenový systém poškozen z poloviny, rostliny kukuřice polehají, následně po dešti se napřimují – tzv. husí krky. Dospělí brouci se živí pylem. Brouci bázlivce kukuřičného požírají zrna na palicích ve fázi mléčné zralosti. Při větším hromadném žíru brouků v klase se zrna nevyvíjejí a vzniká nepravidelná hluchost klasu ( Kocourek 2011).

Základním agrotechnickým opatřením pro omezení bázlivce je střídání kukuřice v osevním postupu. Kukuřice dnes je pro zemědělce plodinou potřebnou, v podnicích které provozují bioplynové stanice zcela nejdůležitější. Pěstování kukuřice na pozemcích silně erozně ohrožených je zcela vyloučená a na slabě erozně ohrožených pozemcích je možná při použití půdoochranných opatřeních GAEC. Kukuřice je proto pěstovaná často po sobě. Státní rostlinolékařská správa provádí monitoring výskytu bázlivce kukuřičného a každý rok vydává nařízení pro omezení a rozšiřovaní výskytu bázlivce kukuřičného a vyhlašuje takzvané nárazníkové pásmo a stanoví podmínky, za jakých je možno kukuřici pěstovat.

Pěstitelé kukuřice v nárazníkovém pásmu mohou kukuřici pěstovat při pravidelném střídaní plodin neomezeně a při zařazení kukuřice v osevním postupu po sobě musí použít ochranu proti bázlivci kukuřičnému.

Ochrana spočívá v ošetření:

  • Proti larvám mořením osiva mořidlem registrovaným v České republice – Cruiser 350 FS nebo je možno vysévat osivo namořené mořidlem registrovaným v EU – Poncho 600 FS
  • Proti dospělcům bázlivce kukuřičného na základě signalizace SRS insekticidy uvedené v registru – Biscaya 240 OD, Decis Mega, Force 1,5 G, Karate Zeon

Zákazníci ZEA Sedmihorky, kteří použili osivo namořené proti bázlivci mořidlem Poncho, zjistili navýšení výnosu, jak zrna, tak i silážní hmoty oproti porostům nemořeným mořidlem Poncho, neboť mořidlo Poncho je účinné navíc i proti drátovci a bzunce ječné. Použití mořeného osiva mořidlem Poncho i přes prvotní zvýšené náklady na mořidlo (cca +1100 Kč/ha) přineslo výrazné zlepšení ekonomiky a jistoty pěstování kukuřice. U zákazníků ZEA Sedmihorky podíl mořeného osiva neustále narůstá a v roce 2012 je asi 15 %. Moření osiva kukuřice KWS Ponchem je potřeba objednat včas u našich regionálních zástupců ZEA Sedmihorky, kteří Vám odborně poradí.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek