ZEA.cz Ochrana proti zavíječi kukuřičnému se podceňuje
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Ochrana proti zavíječi kukuřičnému se podceňuje

24.6.2013
Ochrana proti zavíječi kukuřičnému se podceňuje (kne) Ztráty na výnosech, které ročně v ČR způsobuje zavíječ kukuřičný se odhadují na 10 – 20%. Tyto ztráty snižují efektivitu pěstování a tím i konkurenceschopnost kukuřice vůči ostatním plodinám.
Co tedy o zavíječi kukuřičném vlastně víme?

Zavíječ kukuřičný je původní evropský druh, jehož hostiteli byly původně plevelné dvouděložné rostliny. Se zavedením pěstování kukuřice v Evropě došlo k jeho adaptaci na tuto plodinu. K jeho stále většímu rozšiřování napomáhá kromě klimatických podmínek rozšiřování ploch kukuřice a vysoké zastoupení kukuřice v osevních postupech. Dalším faktorem podporujícím rozšiřování tohoto škůdce je rostoucí podíl minimalizačních technologií, uplatňovaných při pěstování kukuřice jak na siláž, tak i na zrno. Zvláště u zrnové kukuřice často nedochází ke správné likvidaci posklizňových zbytků. Právě zde, v nedostatečně nadrcených stoncích, je ideální úkryt a zimoviště pro housenky zavíječe. Není-li pozemek navíc dostatečně hluboko zorán, nebo jinak hloubkově zpracován, nic nebrání housenkám, aby se na jaře zakuklily a dále se vyvinuly v dospělce. Je-li kukuřice poškozena žírem housenek zavíječe kukuřičného, je mnohem větší pravděpodobnost jejího napadení houbami rodu Fusarium. Tyto produkují mykotoxiny, které se sklidí z pole v siláži a mají následně negativní vliv na zdravotní stav krmených zvířat, jejich plodnost a přírůstky. Vedle těchto druhotných a následných škodlivých vlivů, jsou tady ale přímé ztráty na výnosech kukuřice. Housenky vyžírají dřeň lodyh a vřetena palic. Dochází k omezenému příjmu živin a při silném napadení housenkami se lámou nejen celé rostliny, ale v místě poškození se vylamují palice, které pak visí těsně nad zemí, takže je sklizňový adapter není schopen sklidit. Takovéto silně poškozené porosty mají samozřejmě nižší výnos a většinou i zhoršenou kvalitu zrna. Ochranu se vyplatí nepodceňovat, zvláště má-li daný pěstitel vysoký podíl kukuřice v osevním postupu, která přichází na pozemky často nebo i po sobě.

Jak už bylo zmíněno, jedním z nejúčinnějších způsobů ochrany jsou agrotechnická opatření. Jde o včasné a důkladné rozdrcení rostlinných zbytků na části menší než 2cm. Dále pak kvalitní zapravení mulčovaných zbytků, nejlépe zaoráním.

V praxi nejpoužívanějším způsobem ochrany a zároveň velmi účinným je chemická ochrana. Velmi vhodným je selektivní insekticid INTEGRO, fungující na zavíječe a neohrožující ostatní necílový hmyz. Důležité je správné načasování zásahu. Firma KWS provádí pro své zákazníky signalizaci ošetření podle sumy efektivních teplot (SET 10). Tento způsob určení správného termínu chemické ochrany je vysoce účinný, což potvrzuje spokojenost a vysoké výnosy pěstitelů kukuřice KWS.

Biologickou ochranu lze provést vysazením dravé vosičky Trichogrammy (Biocont laboratory Brno). Provádí se většinou letecky a je oblíbena pro svou selektivitu – ničí pouze zavíječe.(Leteckou firmu provádějící tuto aplikaci lze kontaktovat na tel: 732 754 762).

Geneticky modifikovaná kukuřice (Bt) je další možností ochrany. Tato kukuřice má ve svém genovém profilu vložen gen odolnosti. Zavíječ pozře pletivo Bt hybridu, který má vložen Bt gen produkující toxin, pro zavíječe jedovatý. Tím postupně hyne a dál se nevyvíjí. Tento způsob ochrany se ale v ČR a Evropě plně neprosadil, z důvodu komplikované legislativy.

Cesty ke snížení škod tedy známe, ale jde o to používat je v praxi. Termín ochrany se blíží, regionální zástupci Zea Sedmihorky i KWS OSIVA jsou připraveni Vám pomoci při řešení konkrétních situací a problémů přímo ve vašich porostech.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek