ZEA.cz Opomíjená kritéria výběru hybridu kukuřice - výnos a kvalita
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Opomíjená kritéria výběru hybridu kukuřice - výnos a kvalita

11.12.2012
Opomíjená kritéria výběru hybridu kukuřice - výnos a kvalita (kal) Nad tímto nadpisem by se mohl leckdo lehce pousmát, ale nejedná se vždy o jednoduchou záležitost. U výnosu je to v podstatě snadné – čím více, tím lépe. S kvalitou už je to poněkud komplikovanější. V prvé řadě si musíme uvědomit, že parametry určující kvalitu jsou rozdílné dle způsobu užití kukuřice. Kritéria hodnocení porostů pěstovaných na kukuřičné siláže pro skot jsou trochu odlišná od požadavků na kukuřice do bioplynové stanice. Samotnou kapitolou jsou potom porosty určené ke sklizni na zrnové formy, ať již LKS, vlhké či suché zrno.

Rozhodujícími kvalitativními parametry u kukuřičných siláží je obsah škrobu a stravitelnost. Dá se říci, že obsah škrobu je dán vyzrálostí palic v době sklizně a podílem palic vůči zbytku rostlin. Stravitelnost je potom ovlivněna především sušinou zbytku rostliny při sklizni. Tyto parametry má hybrid do jisté míry zakódovány ve své genetické informaci, velkou měrou je však můžete (především negativně) ovlivnit i vy, pěstitelé. Chyb se dá udělat velmi mnoho. Od nevhodné volby pozemku, přes špatně zvolený hybrid, nedokonalou pěstební agrotechniku až po nezvládnutí sklizně.

Pokud dám dohromady výnos hmoty a kvalitativní parametry je první hybrid, který mne napadne Ronaldinio, který je díky svým stabilním špičkovým výsledkům právem nejpěstovanějším hybridem kukuřice v ČR i celé Evropské unii. Důstojně mu přitom sekundují hybridy jako Ambrosini, Cassilas či Pesandor.

U kukuřic pěstovaných na bioplyn je onou kvalitou vlastně výnos suché hmoty, kdy v podstatě platí, že čím vyšší je výnos suché hmoty z hektaru, tím vyšší je i výnos metanu přepočteno na hektar. To ale neznamená, že u těchto hybridů nepotřebujeme škrob respektive palice. Je sice pravdou, že výnos metanu je z kilogramu sušiny škrobu nižší než z kilogramu sušiny zbytku rostliny, avšak palice potřebujeme k dosažení vhodné silážní sušiny rostlin. Podíl palic je sice u hybridů pěstovaných pro bioplyn procenticky o něco nižší, než u hybridů určených přednostně pro skot, avšak to je dáno především tím, že jsou rostliny celkově vzrůstnější, často se silnějším stonkem a širokými listy. Přesto při výmlatech na zrno často dosahují „bioplynové“ odrůdy špičkových výsledků.

V tomto kukuřičném segmentu již několik let dominuje hybrid Atletico, který je nejčastější odrůdou pěstovanou u provozovatelů bioplynových stanic v ČR. V poslední době se objevilo několik jeho zdatných nástupců. Jsou to především hybridy Fernandez, Barros, Gomes a pro teplejší oblasti Cannavaro.

Především díky vysokým výnosům z hektaru v porovnání s obilninami či řepkou a v poslední době i velmi zajímavé ceně na řadě podniků stále více pošilhávají po hybridech určených na zrno. Špičkoví pěstitelé dokáží dosáhnout při současných cenách čistých tržeb z hektaru (po odečtení nákladů na sušení) daleko přes 40 000,-.

U zrnových kukuřic je hlavním kvalitativním parametrem rychlost uvolňování vody ze zrna. Každý majitel sušky mi potvrdí, že je také velký rozdíl mezi hybridy s typem zrna dent (zub) a flint (tvrdé). Zatímco dent se o poznání lépe suší, flint či mezityp se sklonem k flintu má znatelně menší ztráty poškozením zrna.

Ze zrnových kukuřic si pěstitelé v poslední době nejvíce oblíbili hybrid Ricardinio. S úspěchem se však nadále pěstují osvědčené hybridy Zidane či Krabas a k tomu nastupují nové špičkové odrůdy jako Silvinio či Millesim.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek