ZEA.cz Ošetření porostů kukuřice proti zavíječi
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Ošetření porostů kukuřice proti zavíječi

12.7.2009
Ošetření porostů kukuřice proti zavíječi (tom) I letošním roce bude nutno ošetřit porosty kukuřice proti zavíječi kukuřičnému. Škody způsobené zavíječem kukuřičným jsou hospodářsky každoročně významné, a to nejen snížením výnosu zrna i silážní hmoty, ale také zhoršením hygieny krmiv. Napadené rosliny kukuřice v palicích plesniví, rostliny kukuřice předčasně usychají.


Siláže z poškozených porostů nebudou vhodným krmivem pro dojnice. Proto zavíječi musíme věnovat odpovídající pozornost.

Porosty kukuřice v době náletu zavíječe musíme pravidelně kontrolovat. Samičky zavíječe kukuřičného v porostech kukuřice kladou vajíčka na spodní stranu listu kukuřice u hlavního žebra.

Chemické ošetření porostů směřujeme do období maximálního líhnutí larviček a musí být ukončeno do doby, než se larvičky zažerou do stonku. Opožděná aplikace je pak neúčinná.

Poradenská služba KWS provádí již několik let měření sumy teplot celou sítí vlastních teploměrů pro stanovení nejvhodnějšího termínu pro chemické ošetření.

Našim zákazníkům, pěstitelům hybridů KWS, termín chemického zásahu je včas signalizován telefonicky nebo SMS zprávou. Tuto zprávu jste mnozí z Vás, v teplejších oblastech, již obdrželi.

Insekticidy je potřeba vybírat z registru povolených přípravků pro rok 2009. Účinnost insekticidního zásahu je velice závislá na teplotě, použitém přípravku a kvalitní aplikaci – dostatečném množství vody.

Letos nálet závíječe je poněkud rozvleklý, proto doporučujeme našim zákazníků použít insekticidy se širším záběrem účinnosti.

Doporučujeme porosty ošetřovat insekticidy Integro v dávce 0,7 l/ha a Steward v dávce 0,125 kg/ha. Uvedené insekticidy jsou sice dražší, ale porosty ošetřené těmito insekticidy, pozemními postřikovači 300 l vody a v termínu signalizovaném poradenskou službou KWS v minulých letech byly zavíječem poškozeny minimálně.

Neváhejte kontaktovat naše regionální pracovníky.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek