ZEA.cz Plečkování kukuřice v praxi
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Plečkování kukuřice v praxi

4.6.2012
Plečkování kukuřice v praxi (kal) Pokud budete uvažovat o intenzifikaci pěstování kukuřice na vašich polích dříve či později narazíte i na otázku meziřádkové kultivace. Pojďme se tedy zamyslet nad tím, co nám plečkování může přinést a naopak jaká může mít rizika.Kukuřice potřebuje pro svůj růst teplo, vzduch a vodu. Plečkováním můžeme pozitivně ovlivnit množství vzduchu v půdě narušením půdního škraloupu, který nám působí velké problémy hlavně po vydatných deštích na slévavých půdách.

Především však zlepšíme hospodaření s vodou a to hned ze dvou pohledů. Jednak přerušíme půdní kapilaritu, čímž zamezíme nežádoucímu výparu vody a zároveň zlepšíme zasakovací schopnost půdy při následných srážkách.

Většina dnešních moderních pleček umožňuje vedle meziřádkové kultivace také i přihnojování kapalnými hnojivy, která jsou aplikována do kořenové zóny a je tedy výrazně zvýšena využitelnost živin v nich obsažených respektive snížena celková potřeba hnojiv. V drtivé většině se k těmto účelům používá hnojivo DAM (popřípadě SAM).

Sporná už je výrobci pleček v oblibě zmiňovaná likvidace plevelů. Samozřejmě dochází ke zničení většiny nežádoucích rostlin v meziřádcích, nicméně v řádcích všechny plevele zůstávají. Lze se o tomto účinku tedy zmínit jako o určitém bonusu navíc, avšak tuto problematiku nám řeší kvalitní herbicidní ošetření.

Je nutné však zmínit i nesporná rizika plečkování, která však lze více či méně ovlivnit a snížit na minimum. Řadu podniků odrazuje od meziřádkové kultivace strach z poškození porostu při plečkování. Je pravda, že mírnému rozježdění – především na souvratích, se nevyhneme. Velmi záleží na disciplíně obsluhy. V řadě podniků dodržují nepsané pravidlo, že ideální je, aby kukuřici plečkoval stejný pracovník, který ji zasel.

Dle mého názoru visí daleko větší otazník nad účinností pesticidů, kdy po plečkování dochází bezesporu k narušení herbicidního filmu. To šlo až doposud řešit přípravkem Guardian Safe Max, který má jako jediný deklarovanou účinnost i po plečkování, avšak jeho prodej bude v ČR po doprodání zásob ukončen. Nicméně jsem neviděl porost kukuřice, který by zarostl po oplečkování v meziřádcích a v řádcích byl bez plevelů. Pokud jsou porosty zaplevelené, tak se plevel nachází „všude“ a bývá to spíše otázka účinnosti herbicidů v daných klimatických podmínkách.

Přesto pozitiva výrazně převyšují rizika a například v ZEASu Puclice, kteří pěstují téměř 1000 ha kukuřice, oplečkují – pokud to počasí dovolí – všechny porosty během sezóny dvakrát.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek