ZEA.cz Potřeba živin u kukuřice na siláž
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Potřeba živin u kukuřice na siláž

2.4.2013
(kne) Jaro i nové osevy kukuřice se blíží mílovými kroky. Víme však, co vlastně kukuřice pro dosáhnutí vysokého výnosu potřebuje? Kukuřice pěstovaná na siláž odebere z hektaru dle výnosu zelené hmoty 150-290 kg N, 24-66 kg P, 110-214 kg K, 41-72 kg Ca, 28-42 kg Mg. Kukuřice vyžaduje půdu ve „staré síle“, proto reaguje velmi dobře na hnojení organickými statkovými hnojivy. Dnes to je už víceméně vzácný hnůj, mnohem dostupnější kejda a stále častěji digestát z bioplynových stanic. Jsou to pro kukuřici kompletní, velmi vhodná a praxí ověřená hnojiva.

Ale problematický a z několika hledisek i rizikový může být jejich způsob a doba aplikace. Těžká technika, traktory a většinou hadicové aplikátory, mohou způsobit při aplikaci kejdy nebo digestátu na zamokřenou a dostatečně nevyzrálou půdu vážné utužení půdy. Toto se pak projevuje v průběhu celé vegetace nedostatkem vzduchu v půdě, na který kukuřice reaguje nedostatečným růstem, nevyrovnanými porosty a snížením výnosu. Problémem je pak také špatné zasakování vody, zvláště na nejutuženějších souvratích. To bohužel všichni známe. Náprava tohoto špatného stavu půdy je velmi složitá, nákladná a dlouhodobá. Proto je třeba při aplikaci těchto hnojiv postupovat velmi uvážlivě a opatrně, abychom se vyvarovali této devastaci půdy.

Živiny obsažené v kejdě jsou pro rostliny snadno přístupné. Dusík je z 50-60% obsažen ve formě amoniakální , 10% je ve formě nitrátové a zbytek je ve formě organických sloučenin. Ostatní důležité prvky P, Ca, Mg jsou vázány na organickou hmotu. V digestátu je vyšší podíl amoniakálního dusíku a nižší podíl organické složky. První dávku kejdy/digestátu je nejlépe aplikovat už na podzim po sklizni předplodiny na slámu s následným okamžitým zapravením do půdy. Většina pěstitelů volí aplikaci až před setím kukuřice. I zde platí nutnost zapravení, aby nedocházelo ke ztrátám dusíku a také bylo vyhověno legislativě. Další možností je potom meziřádková aplikace po vzejití kukuřice. Tu lze provádět i několikrát, ovšem pouze dokud lze do porostu bezpečně vjet a nepůsobit škody podvozky strojů na rostlinách kukuřice. Nezbytné je upravit rozchod kol traktoru i aplikační hadicové cisterny na rozteč řádků. Celkovou dávku kejdy/digestátu volíme dle obsahu živin konkrétního produktu z provozu ŽV příp.BPS na základě rozboru laboratoře. Např. digestát z BPS v ZAS Bečváry obsahuje 0,43% N, 0,05% P, 0,22% K v čerstvé hmotě. Jedna tuna digestátu tak obsahuje 4,3 kg N, 0,5 kg P a 2,2 kg K. Na pokrytí minimálně potřebných 150 kg N je třeba aplikovat 35 t digestátu. Touto dávkou dodáme i 17,5 kg P a 77 kg K. Tímto máme plně pokrytou potřebu N pro výnos kukuřice cca 50 t silážní hmoty při sušině 33%. Kukuřice je v počáteční fázi růstu nejvíce náročná na příjem fosforu. Je-li secí stroj vybaven pro hnojení „pod patu“, je při setí vhodné hnojení fosforečným hnojivem. Pro rychlý start a počáteční vývoj doporučujeme kombi-hnojivo Amofos (12 – 52 NP) v dávce 60 – 80 kg/ha. Možnosti pro hnojení kukuřice nabízejí i průmyslová hnojiva. Jako dusíkaté hnojivo je hojně využíván DAM 390, nejlépe stabilizovaný proti úniku amoniaku. Výhodná je aplikace v TANK-MIX s preemergentním herbicidem.

V případě jakýchkoliv pochybností a nejasností je tady pro pěstitele kukuřice poradenská služba pracovníků ZEA Sedmihorky a specialistů firmy KWS, na které se můžete vždy s důvěrou obrátit s řešením svého konkrétního problému. Na závěr snad jen přání příznivého počasí a ať se Vám s hybridy KWS daří!

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek