ZEA.cz Používání organických hnojiv má své zásady
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Používání organických hnojiv má své zásady

26.3.2010
(zel) Již naši předkové si uvědomovali, že organická hnojiva jsou pro úspěšné hospodaření na půdě velmi důležitá. Pro efektivní pěstování kukuřice platí tento fakt dvojnásob. Statkovými hnojivy vnášíme do půdy velké množství organických látek, cenných živin, řadu důležitých mikroelementů a stopových prvků.

Dobré je mít možnost používat organická hnojiva, ale nejdůležitější je systém, jakým s nimy podniky nakládají.

Podstatné je s jednotlivými druhy statkových hnojiv pracovat tak, aby docházelo k minimálním ztrátám živin.

Pevná statková hnojiva je nejlepší aplikovat na podzim před zasetím. Kapalná hnojiva mají širší prostor použití a je možná jejich aplikace i po zasetí. Pro zvolení hektarové dávky je vhodné znát obsah základních živin.

Aplikaci je nutné provádět za příhodných půdních podmínek, aby nedošlo k poškození půdní struktury. Volba správné aplikační techniky je v zemědělské praxi dosti opomíjená. Mělo by platit pravidlo: nákladní auto na pole nesmí.

Stále je často u nás vidět nevhodný systém nakládání s tekutými hnojivy. Používaný plošný rozstřik do vzduchu znamená značné ztráty „N“ a tím i financí podniku. Uvádí se, že s hadicovým aplikátorem lze ušetřit 50 – 70 % dusíku ve srovnání s aplikací rozstřikem. Rozstřik rovněž způsobuje zvýšení zápachu, který lidem čím dál více vadí.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek