ZEA.cz Preemergent je základ
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Preemergent je základ

31.3.2010
Preemergent je základ (kal) Kukuřice patří mezi rostliny s nižší konkurenční schopností a tudíž je velmi důležité udržet porost v bezplevelném stavu již od počátečních vývojových fází. V opačném případě ji čeká boj s plevely o vodu, živiny i světlo, kdy jeho výsledkem bývá běžně redukce výnosu o 25-50%. Občas se však ještě stále setkáváme se silně zaplevelenými porosty, kde je výnos snížen až o 90%.

Ztráta výnosu vlivem zaplevelení kukuřice v Kč/ha

(Alvey labs 1992, Illinois 10 t/ha, trávovité plevele, přepočteno na cenu kukuřice 2800 Kč/t)

Ztráta výnosu vlivem zaplevelení kukuřice v Kč/ha

Kukuřice je širokořádkovou plodinou s relativně pomalým počátečním vývojem a to především při velmi časném výsevu, kdy často dojde k zapojení porostu až po 2 měsících od setí.

Pokud opomeneme možnost likvidace plevelů v předplodině či meziporostního ošetření glyfosáty, kterým bojujeme hlavně proti pýru, je nejvhodnějším nástrojem pro boj s plevely preemergentní ošetření a to hned z několika důvodů:

  • poměrně široké aplikační okno
  • pozemek je již od počátku bez plevelů
  • je velmi snížené riziko fytotoxicity

Na druhou stranu je tu jisté riziko horšího účinku preemergentních přípravků při aplikaci za sucha. To můžeme do značné míry snížit vyššími dávkami postřikové kapaliny (400 litrů/ha). K problému s účinností herbicidu může také dojít na špatně připravených pozemcích, kdy nelze, především díky hrudovitosti, dosáhnout dokonalé pokryvnosti přípravku po povrchu půdy, nevytvoří se ochranný film.

Bohužel nás v brzké době zřejmě čekají nepříjemnosti v podobě vyškrtnutí některých běžně používaných a osvědčených preemergentů z registru pesticidů. Jedná se hlavně o přípravky s účinnými látkami acetochlor, terbuthylazin, atd., kdy možnost jejich používání prakticky končí rokem 2011. Chemické firmy sice přicházejí s novými herbicidy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Jde však především o přípravky určené pro aplikace postemergentní. Navíc přišly do hry další omezení používání pesticidů především ve vztahu k necílovým organismům v povrchových vodách. Každý agronom by se měl tedy před výběrem herbicidu pečlivě seznámit s těmito omezeními, která jsou jak u nových, tak stávajících (přeregistrovaných) přípravků. Jde hlavně o limitní věty SPe2 a SPe3. Tyto informace najdete na jejich etiketách.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek