ZEA.cz Problémy postemergentní ochrany kukuřice
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Problémy postemergentní ochrany kukuřice

10.5.2010
Problémy postemergentní ochrany kukuřice (kal) Pokud se pečlivěji podíváme na nově registrované herbicidní přípravky do kukuřice uvidíme zřejmý trend nárůstu postemergentů oproti přípravkům preemergentním. Používání postemergetů s sebou však nese nemalá rizika.Je třeba si uvědomit, že kukuřice u nás není původní rostlinou a tudíž na ni působí celá řada stresových faktorů, především klimatických, a to nejvíce v raných vývojových fázích. Přitom právě nevhodná aplikace postemergentního přípravku jí může ublížit hned několikrát. Jako jeden z argumentů hovořících pro jejich používání bývá udáváno, že pokud nám plevele vzejdou, můžeme volit přípravek cíleně na druhy, které se objeví. Avšak praxe bývá často taková, že se přípravek stejně vybírá již mnohem dříve. Navíc pochybuji, že má agronom, který pěstuje např. 300 hektarů kukuřice, čas procházet pečlivě všechny pozemky a určovat plevelné druhy vzcházející samozřejmě nepravidelně, poté podle toho objedná přípravky a stihne je na pozemky aplikovat ve vhodném termínu za příznivého počasí.

Z hlediska termínu aplikace rozlišujeme postemergentní ošetření na časné (plevele mají maximálně 4 pravé listy) a klasické (plevele mají zpravidla 4-8 pravých listů).

K časnému použití se doporučuje herbicid Callisto, který má však kratší reziduální účinek především za chladnějšího počasí při vzcházení kukuřice, což je zrovna letošní případ. Další problém může nastat na pozemcích ohrožených ježatkou. Proto je lepší jeho použití v tank mixu např. s Gardoprimem či rovnou užití směsného přípravku (Lumax). Novým přípravkem určeným k časnému post ošetření je herbicid Laudis.

Výhodou časného postemergentního ošetření je bezesporu fakt, že v této době ještě nedochází ke konkurenci mezi kukuřicí a plevelem.

Toto riziko je naopak velmi vysoké u klasického postemergentního ošetření. Navíc čím větší jsou plevele, tím musíme použít i vyšší dávky přípravků. K tomu ještě musíme počítat s tím, že riziko fytotoxicity u většiny post přípravků vůči kukuřici narůstá s každou její následnou růstovou fází.

Nejvyšší poškození porostů bývá po sulfonylmočovinách a přípravcích na bázi 2,4-D.

Vliv na poškození kukuřice postemergenty má především: volba přípravku, počasí (především teplota), růstová fáze kukuřice, velikost plevelů, zvýšená citlivost některých hybridů.

Proto by mělo být stále základem ošetření kukuřice proti plevelům správné užití preemergentního přípravku s delším reziduálním účinkem bez rizika fytotoxicity.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek