ZEA.cz Protierozní opatření v kukuřici funguje
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Protierozní opatření v kukuřici funguje

10.2.2008
Eroze v kukuřičném poli (sre) Velice často můžeme ve sdělovacích prostředcích i z úst tzv. odborníků, že kukuřici jako plodinu je nutné snižovat v pěstování, neboť výrazně zvyšuje erozi. Tato tvrzení byla pravdivá před lety, ale za posledních zhruba 10 let hlavně vlivem příchodu nových technologií a strojů došlo k výrazným změnám.


U hustě setých plodin, kde se dnes v ČR již více než 60% osevu pěstuje technologiemi půdoochranného zpracování, je určitý náskok v rozšíření. U kukuřice se sice podle posledních odhadů pěstuje asi 20% ploch půdoochrannými technologiemi, ale musíme si uvědomit, že osevní plochy hustě setých plodin jsou výrazně vyšší, než kukuřice. A současně se kukuřice pěstuje na rovinatějších pozemcích, kde je riziko eroze nižší. Na druhé straně riziko eroze u kukuřice je vyšší zvláště v podhorských oblastech, kde jsou často soustředěny a zmodernizovány chovy skotu. Zde silážní kukuřice patří mezi pilíře výživy. Právě hlavně pro tyto podmínky byla a stále je zdokonalována technologie půdoochranného pěstování, která eliminuje riziko eroze u kukuřice na minimum. Zcela nejlepší je systém výsevu kukuřice do mulče. S tímto jsou u nás v provozu téměř 10-ti leté zkušenosti. Ideální je volba žita setého jako mulče. Na jaře se aplikuje Glyfosát typu Roundup Rapid a po několika dnes se kukuřice vyseje speciálními bezorebnými přesnými stroji typu Kinze nebo John Deere. Jiné secí stroje nezajistí přesný výsev do mulče. Je důležité zajistit dobrou strukturu půdy před setím žita. Ideální je vertikální prohloubení radličkami typu Lemken Thorit na 14-22 cm dle skeletovitosti pozemku. Volba hnojiv a herbicidní ochrana se provádí podle konkrétních klimatických podmínek. Je třeba zdůraznit, že v sušších oblastech (Vyškovsko apod.) je třeba volit vymrzající meziplodiny, neboť žito seté by nadměrně přes zimu vysušilo pozemek pro následnou kukuřici. Odumřelé rostliny mulče chrání půdu a zůstávají na pozemku až do sklizně kukuřice. Současně je třeba pro tuto technologii volit hybridy kukuřice s vyšší odolností vůči suchu, s hlubším a bohatším kořenovým systémem, s vyšší chladuvzdorností. Jako příklad vhodného hybridu můžeme uvést KWS 5133 Eco, Menuet, Kosinus od firmy KWS. Každopádně tato technologie má svá specifika a doporučujeme pro zdárný efekt využít služeb zkušeného terénního poradce. Rozhodně tato technologie je ideální šancí pro zranitelné oblasti z pohledu splachu nitrátů, eliminuje vliv přívalových a nerovnoměrně rozložených srážek.

Secí stroj Kinze Secí stroj John Deere
Secí stroj John Deere Zdesikovaný mulč žita chrání půdu před erozí v kukuřici až do sklizně

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek