ZEA.cz REMY – liniová královna na českých polích
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

REMY – liniová královna na českých polích

7.7.2010
REMY – liniová královna na českých polích (chu) Proč liniová královna? Odrůda Remy patří u Vás zemědělců již druhým rokem k výnosově nejvýkonnějším materiálům na českém trhu. Jako příklad lze uvést úspěšné pěstitele: ZAS Bečváry a.s. (KO), ZAS Mezihájí Kněžice a.s. (NB), Liponova a.s. Lipoltice (PA), ZD Rosice (CR), Ing. Hock (CR) a další.


Pokud se budu držet poloprovozních pokusů SPZO, které jsou z mého pohledu nejbližší intenzivní praxi, tak Remy ve sklizňovém roce 2008 (hlízenkovém roce) převálcovala hybridní odrůdy typu Sitro, NK-Speed a další (viz.tab.č.3). Spousta liniových odpůrců hlásala, že to jsou jen jednoleté výsledky a ejhle v roce 2009 se tyto výsledky v SPZO opět v podstatě opakovaly (viz.tab.č.2). Z těchto výsledků jasně vyplívá, že jsou tu na trhu také nové moderní liniové odrůdy řepky ozimé, které jsou schopné se výkonnostně minimálně srovnat s hybridními materiály.

Samozřejmě nemohu opomenout z mého pohledu největší přednost odrůdy Remy, a tím je výborný zdravotní stav, podtržený velmi dobrou odolností na hlízenku v momentálně pěstovaném sortimentu řepek (viz.tab.č.1,4). Bohužel to zatím vypadá, že se bude letos (v napadení hlízenkou) opakovat sklizňový rok 2008, což opravdu nikomu nepřeji, a teď je na Remy, aby ukázala co dokáže!

Tab. č. 1: Výsledky zkoušek odrůdy REMY (ÚKZÚZ, 2005−2009)

  2005 2006 2007 2008 2009 průměr
Výnos semene (t.ha-1) 5,67 5,72 5,11 4,99 5,23 5,34
HTS (g) 4,49 4,88 4,57 4,77 5,33 4,81
Obsah oleje v sušině semene v % 47,99 46,63 45,11 47,88 46,42 49,81
Výnos oleje (t.ha-1) - 2,35 2,03 2,10 2,14 2,15
Přezimování (%) 100,0 100,0 99,6 99,8 99,5 99,8
Přezimování (%) 8,2 8,5 9,0 6,5 8,1 8,1
Plíseň šedá (9 – nejlepší) 6,7 7,4 7,3 7,9 8,0 7,5
Hlízenka (9 – nejlepší) 6,6 8,1 6,8 6,2 7,3 7,0
Začátek květu (dny) 123 128 109 125 114 120
Konec květu (dny) 151 153 136 150 141 146
Zralost (dny) 203 204 189 200 198 199
Stejnoměrnost dozrávání (9 – nejlepší) 7,9 6,9 7,6 7,3 7,8 7,5
Stejnoměrnost dozrávání (9 – nejlepší) 147 161 151 172 144 155

Tab. č. 2: Výsledky SPZO 2008/09

Tab. č. 3:Výsledky SPZO 2007/08 – silný tlak hlízenky

Popis odrůdy REMY:

 • rok registrace v ČR 2008, pěstována již dříve na katalog EU
 • středně raná liniová odrůda
 • patří k nejvýkonnějším a nejstabilnějším odrůdám v ÚKZÚZu i v poloprovozních pokusech SPZO (viz.tab.1,2,3)
 • vysoký výnos je tvořen mimořádným nasazením šešulí na jednotce plochy
 • výsevek 55-70 semen na metr (nepřehušťovat porosty!)
 • výborné přezimování 99,8% (ÚKZÚZ, 2005−2009)
 • na jaře se projevuje velmi rychlým vývojem
 • excelentní odolnost k polehání 8,1 (ÚKZÚZ, 2005−2009)
 • vysoká adaptabilita ve všech oblastech pěstování
 • výborný zdravotní stav (nelépe hodnocený materiál v hlízenkovém roce 2008 viz. tab. č. 4)
 • v SPZO je hodnocená jako výnosově stabilní odrůda

Tab. č. 4: Výsledky SPZO 2007/08 – napadení hlízenkou

Závěrem lze konstatovat, že se odrůda Remy jeví v praxi jako velmi zajímavý materiál, jak po výkonnostní, tak i zdravotní stránce.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek