ZEA.cz Řešení protierozních pásů při pěstování kukuřice
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Řešení protierozních pásů při pěstování kukuřice

18.3.2013
Řešení protierozních pásů při pěstování kukuřice (zel) Hospodaření na půdě dnes regulují různá opatření. Pěstitele širokořádkových plodin, tedy kukuřice i čiroku, musí dodržovat zásady pěstování v souladu s GAEC 2, který řeší ochranu půdy před vodní erozí. Potřebné informace získá pěstitel v registru půdy LPIS. Kukuřici lze pěstovat bez omezení pouze na neohrožených půdách. Na blocích s výskytem mírně erozně ohrožených půd musí buď zvolit půdoochranné technologie, nebo specifické půdoochranné technologie.

Jelikož většina podniků není vybavena strojovým parkem pro půdoochranné technologie, či nemůže dosáhnout pokryvnosti rostlinými zbytky, volí využití specifických technologií.

Tyto technologie znamenají realizaci přerušovacích pásů (P), zasakovacích pásů (Z), osetí souvratí (S) nebo setí po vrstevnici (V). Pásy musí být založeny úzkořádkovou plodinou o min. šířce 12 m na ploše MEO, nebo na ploše souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na ploše PB/DPB. Zároveň platí, že tento pás musí protínat všechny odtokové linie odtékající z plochy MEO.

Řešení v praxi dle typu opatření a čísla varianty tohoto opatření:

Z0, S0 : stačí pouze jeden pás o min. šíři 12 m založený tak, aby protínal všechny odtokové linie vytékající z plochy MEO
Z1-3, P1-3, S1-3: kombinace více pásů, krácení odtokových linií pásy na max. vzdálenost dle kódu (1 = 300 m, 2 = 250 m, 3= 200 m)

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek