ZEA.cz Ronaldinio v provoze
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Ronaldinio v provoze

2.11.2009
Sklizeň Ronaldinia (tom) Současná krize chovatelů dojnic je způsobená nízkou realizační cenou mléka, která je okolo 6 Kč za litr a je hluboce pod výrobními náklady. I nejlepší chovy jsou ztrátové, neboť výrobní náklady jsou 8 – 8,50 Kč. Největší nákladovou položkou jsou krmiva, která činí přes 40 % v nákladech, v penězích to je 3,70 Kč, z toho vlastní krmiva nákladově zatěžují litr 2,20 Kč a nakoupená krmiva 1,50 Kč. Krmiva ovlivňují velice zásadně i další nákladové položky související se zdravotním stavem dojnic. V rukou máme tedy velikou část nákladů na mléko a záleží jen na nás, jestli tyto náklady snížíme či naopak.

Základním energetickým krmivem pro dojnice je kukuřičná siláž.

Jakou požadujeme kukuřičnou siláž?

Je nezbytné vyrábět kukuřičné siláže levné s vysokou stravitelností. Cílem musí být kukuřičné siláže se stravitelností přes 70%. Toho dosáhneme jen sklizní porostů „ Na zelené rostlině zralý klas“.

V číslech to znamená dosáhnout silážích v 35% škrobu a pod 20% vlákniny v 100% sušině siláže. A potřebujeme siláž levnou, která by neměla být dražší než 500 Kč za 1 tunu. To jsou tedy požadavky na kukuřičnou siláž a měly by stát našim cílem. Při nákladech 22 – 23 tis. Kč na hektar silážní kukuřice to znamená stanovit si pěstitelský cíl 50 tun při sušině 32 – 34 %, to je výnos 15 – 17 tun sušiny z hektaru.

Jsou tyto cíle reálné a v provozu dosažitelné? Ano. Provozní výsledky při pěstování hybridů KWS - odrůdy Ronaldinio ve východních Čechách ukazují, že tyto cíle pěstováním nových hybridů a při použití dobré agrotechniky jsou dosažitelné. Odrůda Ronaldinio je výnosná, stále zelená, tříliniová, plastická odrůda s vynikající odolností vůči chorobám a intenzívním ukládáním škrobu do zrna. Ronaldinio je nejpěstovanější odrůdou v Evropě.

Provozní výnosy odrůdy Ronaldinio ve východních Čechách

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek