ZEA.cz Setí kukuřice se nesmí uspěchat
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Setí kukuřice se nesmí uspěchat

29.4.2010
Setí kukuřice se nesmí uspěchat (zel) Již v počátečních fázích růstu kukuřice se rozhoduje o počtu zrn v klasu a o včasnosti nástupu kvetení. Každé semeno potřebuje pro vzejití: vodu, teplo, vzduch. Veškeré naše počínání musí proto vést k zajištění těchto podmínek nezbytných pro rychlý a zdárný vývoj porostu.


Před setím je nutné mít zlikvidované vytrvalé plevele a výdrol.V případě nevyřešení vytrvalých plevelů v předplodině je nejvhodnější nechat na jaře plevele obrůst a následně provést plevelohubný zásah glyfosátem. Použití postemergentních herbicidů by mělo být až poslední množností k řešení vytrvalých plevelů, jelikož je spojeno s rizikem poškození rostlin kukuřice a tím i snížením výnosu.

V případě jarní aplikace statkových hnojiv je důležité neutužit pozemek a neudělat koleje. Statková hnojiva je potřeba s cílem co nejmenších ztrát dusíku důkladně promíchat s ornicí. ZEA systémem nedoporučovaná jarní orba nám zajistí rychlý ohřev půdy, ale velmi často vede k přeschnutí ornice a to má za následek špatné vzcházení. Na středních a těžkých půdách je dále nebezpečí vytvoření hrud, které přináší následné problémy s rovnoměrností klíčení a účinností herbicidů.

Mělké zpracování nám udrží půdní vláhu a při optimálním termínu zpracování se nevytvoří hroudy. Negativem je pomalejší ohřívání půdy. Varianta setí do mulče má stejné výhody i nevýhody jako mělké zpracování, avšak při užití vhodné meziplodiny řeší vodní erozi.

Předseťová příprava půdy musí být provedena do hloubky setí. Osivo kukuřice je nutné sít tzv. k vodě, max. však do 7 cm hloubky. Při setí se ovšem nesmí osivo kukuřice zamazat. K setí je nutné volit hybridy s výbornou chladuvzdorností. Na siláž to splňují hybridy KWS Ambrosini, Ronaldinio, Severo, Kipous, Symbol a na zrnové sklizně jsou vhodné Podium, Zidane, Amoroso, Severo, Kladdus.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek