ZEA.cz Silážní kukuřice a ekonomika
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Silážní kukuřice a ekonomika

20.11.2012
Silážní kukuřice a ekonomika (bum) Sezóna silážních kukuřice skončila a tak je možnost uvažovat o úspěchu či neúspěchu našeho konání. Vypěstování kvalitní silážní kukuřice není záležitost okrajová a také ne zcela levná. Cenu a kvalitu silážní kukuřice máme od samého počátku ve vlastních rukou a můžeme ji plně ovlivnit.


Na podzim zapravením organického hnojení a narušením nepropustných vrstev půdy vertikálním zpracováním.

Dále kvalitní jarní příprava půdy a dodání všech živin N,P,K, výběr kvalitního či lépe špičkového hybridu, kvalitní zasetí a dokonalé ošetření proti plevelům.

Hrubá struktura nákladů na pěstování silážní kukuřice

Základní úkony pro založení, pěstování a sklizeň Kč/ha % z
celkové sumy
Podzimní příprava – orba nebo vertikální zpracování 2210 8
Jarní příprava před setím 1470 5
Setí a osivo 5530 21
Z výše uvedené kalkulace je cena osiva 2800-3800 to je 10-14 %
Hnojení a ochrana proti plevelům 6150 23
Sklizeň 3690 14
Odvoz 3050 11
Nespecifikované náklady 4900 18
  27000  

Z uvedené tabulky je patrné, jak velký náklad na který úsek výroby připadá. Jeden z výrazně limitujících faktorů, který rozhodne o úspěchu a ceně produktu je volba hybridu který dokáže plně využít nastavené podmínky. A cena hybridu je pouze 10-14% z celkových nákladů na výrobu.

Náklady výrobu 5000t silážní hmoty při kalkulaci 27 000 Kč/ ha

Výnos zelené
hmoty v t/ha
při 33% sušiny
Výnos suché
hmoty v t/ha
Potřeba ha Suma nákladů
na 5000 t siláže
tisících Kč
Cena 1 t siláže
v Kč
20 6,06 250 6 750 1350
30 9,01 166 4 482 900
40 12,12 125 3 375 670
50 15,15 100 2 700 540
55 16,8 90 2 430 486
60 18,2 84 2 268 454

Z uvedené tabulky je patrno, jak velký cenový rozdíl můžeme dosáhnout. Ten je ovlivněn jak technologií pěstování, tak především volbou hybridu a jeho biologickou hodnotou, a to jak v rovině výnosové, tak v rovině kvalitativní.

V kolekci hybridů firmy KWS nalezneme vhodné hybridy pro všechny stanoviště a způsoby využití. Tento soubor je každoročně doplňován o nová šlechtění se stále vyšší výkonností v požadovaných parametrech. Počet hybridů v nabídce dává možnost volby hybridu pro určité stanoviště.

Výkonnost nejpěstovanějších hybridů KWS z provozních podmínek jižních Čech

FAO Hybrid Počet lokalit Výnos zelené hmoty t/ha Výnos suché hmoty t/ha
210/210 Ambrosini 9 492 14,72
220/220 Ricardinio 6 450 13,8
240/250 Ronaldinio 12 516 14,97
260 Cassilas 7 430 15,84
260 Barros 3 564 16,8
270 Severo 4 556 18,21
270 Atletico 8 594 18,55
320 Kaifus 3 602 20,46

Výsledky v tabulce jsou průměrem z běžných pěstebních ploch a ukazují, jakých výnosu můžeme dosáhnout za předpokladu dodržení všech pěstebních opatření.

Na závěr můžeme shrnout výsledky a kalkulace do následných bodů:

  • Kvalitní podzimní příprava půdy se zapravením organického hnojení
  • Jarní příprava, zajistit dostatek živin
  • Výběr výkonného hybridu vhodného pro dané stanoviště
  • Jako intenzifikační faktor můžeme doplnit moření osiva insekticidem Poncho
  • Kvalitní zasetí s přihnojením pod patu
  • Ošetření proti plevelům –preemergentní a dle potřeby doplnit postemergentem

Nejčastější chyby

  • Špatné nebo nedostatečné hnojení – chybí často K2O
  • Výběr nevhodného osiva – často rozhoduje cena – na ušetřených cca 1000 Kč tratíme v době sklizně 5 000 –10 000 Kč na ha v objemové produkci a další ztráta je v kvalitě produktu – obsahu energie.

Pěstování silážní kukuřice s vysokou intenzitou dá vysoký výnos a také nejnižší cenu za jednotku produkce.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek