ZEA.cz Utužení půdy limituje ekonomiku všech plodin I
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Utužení půdy limituje ekonomiku všech plodin I

10.9.2012
Utužení půdy limituje ekonomiku všech plodin I (val) Půda je základní, omezený a neobnovitelný zdroj tvorby potravin , je nedílnou součástí přírodního bohatství každé země. Ten kdo ničí půdu ničí sám sebe.
Významnou veličinou hodnocení půd je vodní kapacita. Je to množství vody, které půda jí nasycená, dokáže za daných okolností po určitou dobu zadržet. Rozlišujeme absolutní vodní kapacitu, kapilární vodní kapacitu a molekulární vodní kapacitu. Vodní kapacita půdy je nepřímo úměrná objemové hmotnosti půdy. Objemová hmotnost půdy u středně těžkých půd je 1,1 – 1,8 g/cm3. Hodnota nad 1,6 g/cm3 je pro pěstování plodin riziková.

Zvyšování objemové hmotnosti půdy, a tím snižování vodní kapacity je jednou z příčin splavování ornice z polí a lokálních záplav. Zhoršuje vzájemné vztahy uživatelů půdy a obyvatelů venkova.

Voda, teplo, vzduch jsou základní potřeby každé rostliny a současně základní potřeby pro udržení života v půdě. Hlavním cílem zpracování půdy (s orbou, nebo bez orby) je vytvořit optimální prostředí pro růst rostlin, a současně vytvořit optimální, drobtovitou (vzhledem k druhu půdy) strukturu půdy. Půdy s touto strukturou mají rovnovážný poměr kapilárních a velkých pórů, jsou dostatečně vzdušné i propustné a mají dobrou vodní kapacitu (schopnost půdy zadržovat vodu). Jsou v nich příznivé podmínky pro rozvoj půdních makro i mikroorganizmů, a pro aerobní i anaerobní rozklad organických látek a vznik humusu.

Dlouhodobě nevhodné zpracování půdy vytvoří nepropustné vrstvy bez vzduchu, sníží se úrodnost půdy, a silně se omezí vodní kapacita. Důsledky jsou zcela zřetelné, „jezera“ na polích, po malém dešti stéká voda z polí. Takto „zamokřená“ místa výrazně snižují výnosy plodin a ničí půdu.

Vodní kapacita je daná, utužením půdy, způsobem zpracování , strukturou půdy, množstvím vzduchu v půdě, propustností jednotlivých vrstev půdy, obsahem organické hmoty….

Půda není jen nějaká hlína. Biologicky činná půda je podmínkou intenzivního a vyváženého příjmu živin rostlinami. Při nadměrném zhutnění půdy tj. při hodnotách objemové hmotnosti nad 1,6 g/cm3 u středně těžkých půd se značně snižuje nejen výnos, ale i efektivnost hnojení, přičemž se zejména projevuje nedostatek dusíku.

Snížení výnosu plodin vlivem zhutnění a dalších faktorů
(průběhu počasí, vlhkosti půdy, použité technologie…) VÚRV, v.v.i.
Plodina Snížení výnosu
Obiloviny 10 - 20%
Kukuřice 10 - 15%
Luskoviny 15 - 20%
Brambory 20 - 25%
Cukrovka 20 - 30%
Utužení půdy nejenom snižuje výši výnosu, ale také nepříznivě ovlivňuje jakost produkce.
Tak např. u cukrové řepy se cukernatost bulev snížila v průměru o 15 %, olejnatost semen řepky olejky až o 8 %.
Přípustná a riziková objemová hmotnost půdy pro některé plodiny
(u středně těžkých půd) VÚRV, v.v.i.
Plodina Objemová hmotnost půdy g/cm3
přípustná riziková
Pšenice ozimá 1,45 - 1,50 1,60
Žito ozimé 1,35 - 1,45 1,55
Ječmen jarní 1,35 - 1,45 1,50
Oves 1,50 - 1,55 1,60
Kukuřice 1,50 - 1,55 1,60
Luskoviny 1,15 - 1,20 1,30
Cukrovka 1,00 - 1,10 1,35
Brambory 1,00 - 1,15 1,25

V příštím pokračování rozebereme vliv jednotlivých agrotechnických zásahů na utužení půdy.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek