ZEA.cz Utužení půdy limituje ekonomiku všech plodin II.
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Utužení půdy limituje ekonomiku všech plodin II.

24.9.2012
Utužení půdy limituje ekonomiku všech plodin II. (val) K nadměrnému utužení půdy dochází při jednotlivých agrotechnických zásazích. Mezi nejčastější a zároveň nejvážnější stavy lze jmenovat vstup těžké mechanizace za příliš velké vlhkosti půdy, volba nevhodného nářadí vzhledem ke stavu půdy, absence nebo nepatrné hnojení organickými hnojiva, absence vápnění půdy dle AZP, jednostranné a opakované vyvážení tekutých statkových hnojiv pouze na některé stejné pozemky, absence hlubšího zpracování půdy tj. zpracování vždy pouze do 10 cm atd. Dá se konstatovat, že nadměrné utužení půdy je způsobeno dlouhodobějším stejným systémem nevhodného zpracování půdy vzhledem k daným podmínkám.

Hnojení organickými hnojivy zlepšuje výnosy plodin a půdní úrodnost. Rozhodně výrazně snižuje i erozi, neboť poutá velké množství vody při současném zvětšování porovitosti půdy. Navážení hnoje po několik týdnů způsobem na obrázku není pro půdu přínosem. Kolik let na této části pozemku bude sklizeň výrazně podprůměrná a půda téměř bez života ???

Má smysl takto aplikovat kejdu na jaře před setím kukuřice ? O kolik nám paradoxně kejda prodraží produkci ? Minimálně o 40%.Jak porostou plodiny v příštích letech? Vsákne vůbec nějaká voda do takto utužené půdy ? Kolik ornice spláchne i malý déšť ? Bude v půdě vůbec život?

U plodin, které vytvářejí hlavní kůlový kořen (řepka olejka, sója, slunečnice aj.) se jeho růst omezuje tím, že neproniká zhutnělou vrstvou v podorničí, roste horizontálně a deformuje se. To znamená, že nadměrné zhutnění půdy má za následek nižší příjem vody a živin v porovnání s normálně vyvinutým kořenovým systémem

Hloubka zakořenění některých rostlin
Plodina ( m ) Plodina ( m )
Vojtěška 2,0 - 10,0 Brambory 1,0 - 2,0
Vičenec 2,0 - 10,0 Bob obecný 1,0 - 2,0
Jetel luční 1,0 - 2,0 Hrách setý 0,8 - 13
Řepka olejka
1,1 - 2,8 Lupina modrá 0,7 - 1,3
Cukrovka
1,8 - 2,0 Vikev setá 0,3 - 0,9
Hořčice bílá
1,0 - 2,0 Vikev huňatá 0,3 - 0,5
Sója luštinatá 1,5 - 2,0 Oves 0,5 - 0,6
Kukuřice 1,2 - 1,8 Žito ozimé 0,3 - 0,4
Slunečnice 1,2 - 1,5 Pšenice ozimá 0,2 - 0,3
Komonice 1,1 - 1,9 Ječmen jarní 0,2 - 0,3

V příštím pokračování se zaměříme na cesty, jak utužení půdy eliminovat.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek