ZEA.cz Vliv plevelů na kukuřici
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Vliv plevelů na kukuřici

30.6.2008
(val) Kukuřice je extrémně citlivá na vliv plevelů především na začátku vegetace. Během prvních 40 dnů od zasetí do fáze 6.listu vytváří a diferencuje zárodečný vrchol palice a určuje počet řad a počet zrn v řadách palice. Nejpozději do této fáze také vytváří základy všech zbývajících listů a tím determinuje i celkovou velikost rostliny. Konkurence plevelů v počátečních fázích vývoje způsobuje nezvratné snížení výnosu kukuřice, neboť rostlina nemá možnost ztráty kompenzovat zmnožením jiných výnosotvorných prvků.

Vážným problémem zaplevelených porostů je i likvidace vzešlých plevelů postemergními herbicidy. Při aplikaci těchto herbicidů se bohužel často nedaří splnit podmínky aplikace. Přípravky jsou mnohdy aplikovány v době, kdy je kukuřice stresována (zima, teplo, zamokření apod.), nebo kdy podstatná část rostlin kukuřice má již více než 5listů. Účinnost na plevele bývá velmi dobrá, ale velmi často jsou poškozeny rostliny kukuřice což znamená další často výrazné snížení výnosu a samozřejmě celkového efektu.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek