ZEA.cz Vyplatí se letos sklízet kukuřici na zrno?
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Vyplatí se letos sklízet kukuřici na zrno?

9.10.2008
Sklizeň na zrno již začala (sre) Všichni zemědělci vědí, že v roce 2007 na podzim se výkupní cena suchého kukuřičného zrna pohybovala v rozmezí 5400-6000,- Kč/t. V tu chvíli se kukuřice na zrno stala ještě rentabilnější plodinou než cukrovka anebo řepka. Ovšem letos na podzim jsou prozatím zveřejněné výkupní ceny 2500-2800 Kč/t suchého zrna! Tento pokles z roku na rok je největší u kukuřice v porovnání s obilninami.

Tyto výkyvy cen asi nečekal ani největší pesimista. Můžeme si sice na jisté „uklidnění nervů“ říci, že se ceny příští rok opět o něco zvýší. Ale to je určitě jenom spekulace. Rozhodně si musíme uvědomit, jaké máme podmínky pro pěstování zrnové kukuřice z pohledu dostatku vláhy a zajištění vysoké úrovně hnojení. Pokud někdo pěstuje zrnovou kukuřici systémem: „Co zbude ze silážních porostů“, tak to rozhodně zpravidla nedopadne dobře. Silážní hybridy a porosty jsou pěstovány např. s velkými dávkami statkových hnojiv, což pro kukuřičnou siláž je ideální, ale při sklizni na zrno tato hnojiva často nadměrně prodlužují vlhkost zrna. Takové zrno nemusí ani při čekání do počátku listopadu vyschnout ani pod 34% vlhkosti! Pro rentabilní ekonomiku na suché zrno v dnešních podmínkách by se měla vlhkost v závislosti na výnosu pohybovat hluboko pod 30%. Výnos v přepočtu na „suchou“ kukuřici alespoň nad 8t/ha, ale často nad 10t/ha. Záleží na nákladech na pěstování. Velký význam má rovněž volba vhodného hybridu na zrno. Z „dílny“ KWS přichází na trh nové prověřené zrnové hybridy: Podium, Amoroso, Zidane, Kladdus. Tyto hybridy plně splňují předpoklad rentability na suché zrno.

Závěrem je třeba odpovědět na úvodní otázku. I když má daný podnik vlastní sušárnu na kukuřici a současně dosahuje nízké vlhkosti sklízeného zrna a vysokých výnosů (viz. graf), nemusí letos na podzim vydělat ani korunu. Pokud toto suché zrno zkrmuje ve vlastní živočišné výrobě, je lepší sklidit a zaskladovat vlhké kukuřičné zrno nebo LKS. Ušetří se za sušení a náklady na vlhké formy se sníží i užitím pro skladování zastřešených hal. Pro konzervaci je kromě Lalsilu MS01 vhodné užít kyselinu propionovou v přípravku CORN-ACID, kterou ZEA Sedmihorky dodává. U tohoto přípravku se oproti konkurenčním přípravkům ušetří 30% v nákladech a navíc má podstatně menší korozivnost a neleptá lidskou kůži.

V úrodné oblasti, kam zrnová kukuřice patří, je třeba i v dalších letech s ní počítat. Je ale velice důležité ještě zlepšit dosavadní systém pěstování a tím zajistit rentabilitu i při nepříznivých tržních podmínkách. K tomu vám napomohou terénní zástupci ZEA Sedmihorky.

Mapa regionalních zástupců Petr Knespl Ing. Jan Kalousek Ing. Ivan Tomaier Ing. Zdeněk Chudomel Ing. Eva Perná Ing. Stanislav Zelený
Kliknutím na jméno zástupce na mapě zobrazíte jeho detaily

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek