ZEA.cz Zelený úhor jako předplodina pod řepku
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Zelený úhor jako předplodina pod řepku

25.6.2012
Zelený úhor jako předplodina pod řepku (sre) Vysoké zastoupení řepky ozimé na úrovni 20-30% v osevních postupech v ČR přináší velké problémy fytosanitární. Toto se projevuje stagnací výnosů. Jediným východiskem z této situace je oddálit zařazení řepky po sobě na daném pozemku. Zde ovšem narážíme na nedostatek kvalitních a z hlediska ranosti vhodných předplodin. Zde je vhodné doporučit zvláště pro svažitější pozemky, kde nelze osevní postup „natáhnout“ širokořádkovými plodinami z pohledu eroze (kukuřice, cukrovka aj.), užití zeleného úhoru jako předplodiny pro řepku. Tento způsob hospodaření se používal již úspěšně za „dob Marie Terezie“, aby si pole „odpočinulo“. Tedy tento způsob není dnes nikterak nový.

Nové jsou pouze odrůdy meziplodin, nová je technika a naopak se zhoršil přísun organické hmoty do půdy. Tím je zhoršena eroze, jímavost půdy pro vodu, v půdě je málo vzduchu, kořeny nemohou dostatečně zásobovat řepku živinami. Takzvaně řízeným zeleným úhorem můžeme efektivně revitalizovat půdu a navrátit ji do optimální úrodnosti, včetně zvýšení výnosů řepky.

Z meziplodin jako předplodin pro ozimou řepku jsou např. jetel inkarnát nachový neboli inkarnát, a to zvláště téměř nevymrzající česká odrůda Kardinál, která se vyváží do celého světa. Inkarnát se vysévá zhruba v době setí řepky ozimé, tedy do 20.srpna dle oblastí, tedy 1 rok před výsevem řepky ozimé na daném stanovišti. Vyniká jako jetelovina vytvořením bohaté nadzemní i podzemní organické hmoty s výrazným melioračním účinkem. Jen kvalitní kořenová hmota s dusíkem skýtá kolem 4 tun hmoty na 1 hektar. V době před květem vytváří až 30 tun zelené píce s výtěžností hrubých bílkovin okolo 1200 kg/ha. Tato sklizeň senážní hmoty přichází okolo 10. Května, takže poté je dostatek času na včasnou kvalitní přípravu půdy do doby setí řepky.

Další vhodnou předplodinou pro ozimou řepku se jeví svazenka vratičolistá, která se pochopitelně vysévá na jaře, v roce založení ozimé řepky, která následuje. Zúrodňovací efekty jsou u svazenky obdobné jako u inkarnátu, pouze snad svazenka pro svůj nižší obsah dusíku je naopak vhodnější pro aplikaci větších dávek dusíkatých organických statkových hnojiv z pohledu nitrátové směrnice a ztrát dusíku vyplavením.

Tyto dvě uvedené netradiční předplodiny pro ozimou řepku splňují i nařízení GAEC č.3- organické složky půdy. Současně ale hlavně pomohou oddálit zastoupení řepky na daném pozemku a včas připravit a založit nové porosty v agrotechnickém termínu, což je jeden z velkých problémů, neboť po ozimé pšenici či jarním ječmenu je málo času a nerozložené zbytky slámy výrazně brzdí klíčení a vzcházení vyseté řepky.

Komentáře

Přidat komentář





© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek