ZEA.cz Konzervant SoftAcid
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko
  • Chráněná kyselina neleptající pokožku se sníženou těkavostí a sníženou korozivností kovů a betonu
  • Užití: Konzervace těžce silážovatelných bílkovinných pícnin, především jetele a vojtěšky, při sušině od 25 %. Výrazně zkracuje dobu setrvání píce na pokosu.
  • Princip působení: Velmi rychle sníží hodnotu pH v senáži a tím zamezí ztrátám N-látek a tvorbě nežádoucích rozkladných produktů v konzervované hmotě.
  • Balení: Barel 220 kg, Kontejner 1100 kg, Volně cisterna – stáčení do vlastních obalů
  • Dávkování: 3,5 – 4,0 kg/t do 30 % sušiny; 2,5 – 3,5 kg/t nad 30 % sušiny

Složení

kyselina mravenčí (E236)50 %
kyselina propionová (E280)10 %
lignosulfonáty (E565)40 %
hodnota pH1,5 – 2,1
© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek