ZEA.cz Desikace řepky se vždy vyplatí
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Desikace řepky se vždy vyplatí

16.6.2010
Desikace řepky se vždy vyplatí (sre) I v letošním roce je často polemika: Zda desikovat řepku, či nikoliv? Lze jednoznačně odpovědět, že ANO. Velice podstatné pro maximální účinnost a tím efekt desikace je správně se rozhodnou KDY a ČÍM budeme daný porost řepky desikovat.Desikovat řepku?

Letos mimo jiné i na seminářích SPZO Praha zaznělo doporučení, že řepka by se měla desikovat pouze v případě zaplevelení vytrvalými plevely. Dle tohoto názoru v ostatních případech to není vhodné, neboť je velké riziko „podtržení“ HTS dozrávajícího semene řepky. Bylo označeno možné snížení výnosu o 100 až 300 kg na 1 hektar. Již na těchto seminářích nebylo vzpomenuto rozdílu mezi jednotlivými přípravky a už vůbec nebyl vzat do úvahy fakt letošního roku, že řepky vesměs dlouho a hlavně nevyrovnaně kvetly. Bylo hlavně z důvodu nejen průběhu počasí na jaře, ale v závislosti, jak řepky na podzim vzcházely rovněž nevyrovnaně. S názory, které byly řečeny na seminářích SPZO Praha ZEA Sedmihorky rozhodně nesouhlasí. Při detailním posouzení stavu porostů po odkvetení je zřejmé, že řada porostů řepky bez vhodné desikace nebude možné sklidit včas a hlavně beze ztrát. Ve vrchních patrech se budou šešule otvírat a vespodu budou nazelenalé. Výkon mlátiček se výrazně sníží- o 30 až 50%. Bez desikace dojde ke zvýšení ztrát výdrolem o 10-20%, což bude dle očekávaného výnosu ztráta 400 až 1000 kg na 1 hektar. Navíc k těmto ztrátám musíme připočítat přes 1000 Kč/ha navíc za sušení nedesikovaného porostu. Současně dojde ke zpomalení sklizně a i následných prací.

Kdy a čím desikovat?

K desikaci dle zkušeností nejen firmy ZEA-Land je nejvhodnější použít přípravek Roundup Rapid v rozmezí dávky 2-3 litry na 1 hektar ve 200-300 litrech vody. Dávka přípravku se volí nižší při aplikaci v časnějším termínu- zhruba 19-23 dní před sklizní (viz. Obrázky) a dávka vyšší při aplikaci zhruba 15-18 dní před sklizní. Dávka vody se zpravidla volí podle mohutnosti porostu, aby byly efektivně ošetřeny všechny zelené či nazelenalé části porostu včetně případných plevelů. Z uvedeného je zřejmé, že se Roundup rapid aplikuje zpravidla o něco dříve než většina přípravků s Glyphosate-IPA, neboť odlišná účinná látka Glyphosate- potassium proniká šetrněji do rostliny a umožňuje optimální rovnoměrné dozrávání bez snížení výnosu. Odlišnost účinné látky umožňuje zpravidla i snížit aplikační dávku přípravku Roundup Rapid. Dále je velice důlěžité správně zvolit optimální termín aplikace Roudupu Rapid.

Jednak se musí sledovat stupeň zralosti šešulí ve středním patře porostu, kdy zhruba 2/3 šešulí by měla mít 2/3 semen s hnědým líčkem (viz. Obrázek). Při výrazné převaze zelených semen v těchto šešulích je třeba počkat s desikací, neboť by se výrazně snížil výnos. A naopak, pokud téměř všechna semena ve středním patře jsou již černá, je na desikaci Roundupem Rapid pozdě. Současně při pohledu na celkový porost řepky by v optimálním termínu pro aplikaci porost měl být ze 30-50% nazelenalý. Při tomto doplňkovém způsobu určení termínu pro aplikaci je třeba pochopitelně vycházet ze zkušenosti a mimo jiné zohlednit lokálně minoritní zamokřená místa apod. a pro správné rozhodnutí posuzovat porost podle stavu porostu, který na daném pozemku převažuje.

Ekonomicko-pěstitelský efekt desikace

Nejvhodnějším přípravkem pro desikaci řepky se jeví Roundup Rapid. Dokáže přinést efekt přes 1000 Kč/ha „ v čistém“a současně „nepodtrhne“ výnos. V zemědělské praxi je stále nedoceněn zvláště pro jeho zdánlivě vyšší cenu. Jak bylo již zmíněno výše- Roundup Rapid, obsahuje odlišnou účinnou látku na rozdíl od většiny přípravků s účinnou látkou glyphosate-IPA. Tato odlišnost Roundupu Rapid umožňuje jeho o zhruba týden dřívější aplikaci, kdy jsou rostliny řepky podstatně pevnější a ztráty odrolem a poválením při aplikaci jsou do 3%, kdežto u aplikace jinými přípravky o 7-9 dní později dosahují tyto ztráty až k 10%. Dalším významným efektem Roundupu Rapid je jeho „lepivá“ účinnost na šešule, neboť díky jeho časnější aplikaci oproti jiným přípravkům je dosaženo výrazného snížení otevírání šešulí při dozrávání. Rovněž přínosem desikace je zvýšení denního výkonu mlátiček o 30-50% se současným snížením ztrát. Hlavním důvodem tohoto efektu je fakt, že desikovaný porost řepky je daleko rychleji zpracován mlátícím ústrojím a semena prakticky nejsou vynášena na zelené slámě přes vytřasadla. Desikací zvláště vytrvalých plevelů a zelených částí porostu dojde i k výrazně lepšímu rozmetání drcené slámy včetně plev. Následně rovnoměrně a rychleji vzchází výdrol řepky, který jinak se stává v dalších plodinách nepříjemným plevelem.

Pozitivní efekt desikace řepky vyjde, pokud je provedena správně. Poměrně často desikace jaksi „nevyjde“, tak poté je argument: „My ji dělat nebudeme“. Ale příčinnou nezdaru je chyba nebo řada chyb, kterých se pěstitel dopustil.

Komentáře

Glyfosát
napsal 20.8.2013 14:28 uživatel Honza [neregistrovaný]
A vůbec vám nevadí, že tato látka je už i v nižších dávkách toxická pro lidské buněčné kultury, včetně embryonálních a placentálních buněk. Rovněž je genotoxická - zvyšuje pravděpodobnost genetických mutací a rizika rakoviny. Dle laboratorních analýz, které se do médíí dostaly má 6 z 10 obyvatel ČR v těle?

To je úmyslné poškozování zdraví obyvatel!!!

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek