ZEA.cz Dubnový stav porostů řepek na jihu Čech
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Dubnový stav porostů řepek na jihu Čech

6.5.2013
Dubnový stav porostů řepek na jihu Čech (bum) Počátek vegetace porostů řepek byl v letošním roce opožděn cca o 2-3 týdny oproti roku 2012. Stav porostů po zimě je většinou bez významnějších poškození v důsledku zimy a regenerace po dodání živin probíhá bez větších problémů.Lokální výpadky v porostech se objevují v důsledku poškození od myší a to především na sušších místech.

Další viditelné výpadky se objevují většinou na souvratích a na zamokřených částech polí.

Na souvratích se viditelně ukazuje utužení půdy. Rostliny zde mělce koření. Vlastní kůlový kořen je krátký a rozvětvený. Tyto rostliny mají často vytaženy kořenový krček nad povrch půdy i několik centimetrů.

Zde jsou také rostliny barevně odlišné – s antokyanovým zbarvením- které signalizuje ve většině případů kořenové hniloby - Phoma lingam léze v kořenech nebo zcela oddělenou korovou část od středního válce kořene což bývá v důsledku napadení Fusarii.

Ve větším množství se ukazuje poškození –vykousání vzrostných vrcholů od srnčí zvěře. Toto poškození bude mít za následek zahnívání a uhynutí celých rostlin, nebo metlovitost rostlin, nevyrovnané kvetení s následkem sklizňových ztrát.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek