ZEA.cz Jarní regulace řepky- ANO či NE ?
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Jarní regulace řepky- ANO či NE ?

7.4.2010
Zdravý porost řepky (sre) Před příchodem letošního jara byla v řadě podnicích polemika, zda by se právě na regulaci řepky nedalo ušetřit. Pro objasnění tohoto názoru si musíme nejdříve uvědomit či zopakovat, proč se tzv. jarní regulace řepky provádí.PROČ se řepka na jaře reguluje?

Nejprve je třeba předeslat, že většina pěstitelů řepky reguluje již na podzim pro lepší jistotu přezimování. Na jaře se zpravidla doporučovalo regulovat řepku, pokud byla příliš řídká, nebo naopak příliš hustá. Toto je poněkud starší názor poplatný poznání odrůd a přípravků před 10-20 lety. Dnes máme jednak na trhu výrazně vysoké a na druhé straně nízké odrůdy či hybridy. Dále je pravdou, že převážná většina pěstitelů se snaží založit řepku včas a v tom případě řepku již při výsevu tak často nepřehušťují. Tím většina porostů takto založených na jaře vykazuje optimální hustotu. Takže na jaře takovéto porosty nepotřebujeme zahušťovat chemicky, ale spíše snížit výšku rostlin tím více, pokud je geneticky vyšší rostlina řepky a současně s tím máme intenzívnější podmínky (výživa, dostatek srážek apod.). V tu chvíli je nevhodné mluvit pouze o regulaci řepky, ale spíše je potřeba vidět hlavní efekt v ochraně řepky proti houbovým chorobám (Phoma lingham, Sclerotinia sc.). Tím dojde pochopitelně i ke zpevnění stonků rostlin, které „udrží“ vyšší výnos semene a usnadní vstup samochodných postřikovačů s minimalizací ztrát. Tato jarní aplikace proti houbovým chorobám je i proto důležitější, než dříve, neboť se bohužel zkracuje odstup řepky v osevním postupu často na 3-4 roky, kdežto ideální by bylo 6-7 let.

JAK regulovat řepku na jaře?

Je rozhodně dobré, že máme k dispozici i nové přípravky s kombinovanou účinností, jak proti houbovým chorobám, tak s regulační. Patří mezi ně např. Prosaro a Toprex.

Přípravek Dávka/ha v litrech Účinek na řepku -převažující na prvním místě
Prosaro 1 Fungicidní i regulační
Horizon 250EW 0,7 - 1 Regulační i fungicidní
Caramba 1 - 1,2 Regulační i fungicidní
Toprex 0,5 Fungicidní i regulační

Intenzita snížení výšky porostu a zahuštění je také závislá na termínu aplikace přípravků:

  1. Časná jarní aplikace na začátku dlouživého růstu, vyška rostlin 10-15 cm (BBCH 32)- omezení apikální dominance, výrazná podpora větvení. Postranní větve jsou delší s větším počtem šešulí. Výrazné zahuštění porostu. Poměrně malé snížení výšky porostu.
  2. Aplikace v prodlužovacím růstu při výšce rostlin 30-40 cm (BBCH 34-35)- omezení poléhání, mírné zahuštění porostu, zvýšení počtu šešulí.
  3. Pozdní aplikace při výšce rostlin 50-60 cm (BBCH 40-51)- výrazné snížení výšky porostu. Nedochází již k zahuštění porostu. Dojde ke zpevnění rostlin a tím k omezení poléhání.

Výše uvedené efekty regulací pochopitelně ovlivníme také volbou dávky a konkrétního přípravku vzhledem k jeho účinnosti. Dále je rovněž důležité použít větší dávku vody- většinou minimálně 300 litrů na hektar. Je rovněž ideální, aby teplota po aplikaci několik dní neklesla k bodu mrazu nebo dokonce pod bod mrazu.

Všechny porosty řepek nejsou po zimě ve stejném stavu. Tam, kde řepka dobře přezimovala a porosty jsou dostatečně husté, není cílem další významná podpora větvení řepky a zahušťování porostu. V tomto případě je lépe počkat se zásahem až na pozdější dobu. Ošetření při výšce porostu kolem 40 – 60 centimetrů již významně nepodporuje větvení, ale vede ke zpevnění a zkrácení rostlin. Zvyšuje se tak odolnost proti jejich pozdějšímu poléhání. K regulaci porostu je třeba přistupovat rozumně a zbytečně nepřehušťovat již dostatečně zapojené porosty. Silná konkurence o světlo, vodu a živiny u velmi hustých porostů naopak vede k redukci počtu a hmotnosti semen. Mikroklima uvnitř velmi hustých porostů může po aplikaci fungicidů paradoxně vést ke zvýšenému tlaku chorob.

Doporučení ZEA Sedmihorky pro letošní jaro a řepku

Je pozdní nástup jara, porosty řepky jsou po dlouhé sněhové pokrývce zesláblé a rozhodně s větším výskytem houbových chorob. Proto bude vhodnější a efektivnější aplikace přípravků s mírnější regulační účinností, aby nenastal další stres pro řepku. Ale na druhé straně tyto přípravky musí vykazovat silnější fungicidní účinnost. Mezi vhodné přípravky patří např. Prosaro a Toprex.

Komentáře

regulace řepky na jaře
napsal 10.7.2011 12:46 uživatel ing Jaromír Šaroun [neregistrovaný]
Ne se všemi závěry v uvedeném článku lze souhlasit. Hlavně se jedná o zkracovací efekt RR použitých v BBCH 32. V časné fázi použití zkracují RR stejně intenzivně jako v použití při výšce nad 40 cm výšky porostu. To dokazuje řada pokusů z let 2001-2004 kdy jsme zkoušeli různé hustoty porostu ( 30, 50, 70) rostlin na metr a různé termíny postřiku. Proto se doporučuje pro zahuštění a zároveň snížení porostu postřik v 10-15 cm výšky porostu a pro pouhé snížení pozdější aplikace. Tyto pokusy se rovněž dělaly na různé intenzitě hnolení a při nedostatečné výživě docházelo k výnosové depresi ( hnojení pouze 170 kg N) při dosažení cca 9.500 šešulí na metr. Pokud se ale hnojilo vyrovnaně (+ cca 150 K a 60 P) nebyla zaznamenána deprese ani při počtu šešulí nad 11.000 ks /m.

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek