ZEA.cz O řepce rozhodujete již předchozí sklizní...
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

O řepce rozhodujete již předchozí sklizní...

11.8.2008
Sklizeň předplodiny před řepkou (sre) Pro zdárné vzejití nově založeného porostu řepky je důležité, aby sláma z předplodiny byla do setí řepky částečně rozložená a provlhlá. Jinak hrozí nebezpečí, že fenolické látky, které se uvolňují v počátku rozkladu slámy vám velice silně zretardují a lokálně „rozhází“ porost. Může dojít zvláště po větších přívalových deštích a při současném nadměrném utužení půdy až k odumření velkého počtu rostlin.

Pro zdárné provlhčení a rychlé zahnívání je třeba splnit několik základních podmínek. Jednak je ideální slámu ihned po sklizni obilniny sklidit. V případě, že se sláma nesklízí, je třeba zajistit kvalitní podrcení na krátkou řezanku sklízecí mlátičkou při současném rovnoměrném rozprostření řezanky po celém záběru mlátičky. Současně při sklizni je důležité i užití rozmetačů plev, aby nevznikal úzký pás plev a tzv. „ztrátových“ semen uprostřed za mlátičkou. V těchto pásech by opět řepka silně strádala nebo vůbec nevzešla. Třetí podmínkou úspěšné práce se zbytky slámy je dosáhnout co nejnižší strniště. Teoreticky by mělo dojít k řezu sklízecí lištou mezi 1. a 2. kolénkem. To proto, aby se voda po podmítce rychle dostala do stébla a začalo rychle žádoucí zahnívání. Dále je nutné aplikovat dusíkatá organická nebo i průmyslová hnojiva pro urychlení rozkladu slámy. Platí zásada, že čím více slámy na poli, tím více dusíku. Zpravidla se aplikuje mezi 20-50 kg N/ha. No a nakonec je vše třeba kvalitně podmítnout, lépe řečeno zapravit. Ideální je užití např. stroje Thorit od firmy Lemken s úzkými radličkami s pracovní hloubkou 16-22 cm. Dále o založení porostu řepky ve společnosti ZEA-Land příště.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek