ZEA.cz Po sklizni řepky…
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Po sklizni řepky…

4.8.2008
(zel) Je nesporné, že řepka patří mezi nejvýznamnější zaplevelující plodiny. Značné množství posklizňových zbytků a výdrolu je nutné dokonale zpracovat. Zbytky rostlin a výdrolu jsou ideálním místem pro přežití chorob a škůdců. V půdě dokončují vývoj a obvykle zde i přezimují dřepčíci, krytonosci, bejlomorky, slimáčci, osenice, pilatka a další příležitostní škůdci.

Jejich počet se odhaduje na mnoho miliónů jedinců na hektar. S houbovými patogeny je to složitější. Původci všech závažných onemocnění přežívají na každé napadené části rostliny nebo v půdě. Často se šíří i semenem, a tak napadají vzešlý výdrol bezprostředně po sklizni.

Teď se nacházíme v období, kdy začíná ochrana ještě nezasetých porostů, a to zpracováním posklizňových zbytků a likvidací výdrolu. Zpracovaní půdy po sklizni řepky má za cíl, aby co nejvíce vypadaných semen vyklíčilo v meziporostním období.

Nejvýznamnějším rizikem pro vstup semen do půdní zásoby je jejich zapravení do velké hloubky. Tím většina semen může přejít do stavu sekundární dormance a zůstat tak schopná za optimálních podmínek vyklíčit až po několika letech. Termín provedení podmítky je odvislý od termínu sklizně, množství srážek a typu půd.

Za optimálních podmínek se doporučuje oddálení podmítky cca za tři týdny po sklizni. Důvodem je vyklíčení značného množství semen během této doby na povrchu pozemku. Následné podmítnutí pozemku podnítí ke klíčení další část semen. V případě sucha je nejvýhodnější provést podmítku ihned po sklizni. Semena se tak dostanou do podmínek s větším množstvím vláhy a to zajistí příznivější podmínky pro jejich klíčení a vzcházení.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek