ZEA.cz Podzimní aplikace herbicidů v řepce
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Podzimní aplikace herbicidů v řepce

16.7.2012
Podzimní aplikace herbicidů v řepce (bum) Zaplevelení porostů řepky limituje jejich vývoj od samého počátku vegetace. Plevele konkurují prostorově, výživově a ne v neposlední řadě také napomáhají rozvoji chorob a škůdců. Použití pesticidů dozná v poslední době celou řadu omezení, a to jak v aplikaci, tak rozsahu použití.Nejčastěji jsou používány přípravky pro preemergentní aplikaci na bázi ú.l. metazachlor – Butisan 400SC, Butisan S 50 SC, Rapsan 400SC, zde je omezení podle limitní věty SPe 1 - ochrana podzemích vod /půdních organismů – max. 1 kg ú.l./ha / 3 roky.

U přípravků Autor,Fuego, Quiz, Sultan 50SC, platí výše uvedené omezení -SPe1 - a na víc SPe 3 - ochrana vodních organismů - vynechat ochranný pás 30 m vzhledem k povrchové vodě.

Tyto přípravky jsou aplikovány pro rozšíření účinnosti jako tankmix s přípravky na bázi clomazone – Command 36 CS a další přípravky na stejném základě vyráběné jako generika. Uvedená kombinace rozšiřuje spektrum účinnosti, ale při mělkém výsevu nebo větších srážkách dochází k přechodnému vybělení části listů vzcházejících rostlin a opoždění podzimního vývoje, což je nežádoucí.

Do této řady patří i přípravek Brasan 540 EC – vyrobená kombinace obou výše uvedených ú.l. Zde platí rovněž limitní věta SPe 1 – 1x/3roky, SPe 3 – 30 m ochrana vodních organismů, 5 m od nezemědělských ploch - ochrana necílových rostlin a ochrana členovců. Jinak platí v plném rozsahu uvedená možnost projevu fytotoxicity.

Butisan Star je kombinovaný přípravek, který se aplikuje samostatně, ale lze jej podle uvedené SPe1 použít rovněž 1 x za 3 roky na stejném pozemku.

Další Butisan Duo nemá zatím žádné zásadní omezení a hubí dobře kakosty – agresivní plevel, který je v současnosti na vzestupu. Lze aplikovat s clomazone pro rozšíření účinnosti na svízel.

Novější ú.l. pethoxamid je obsažena v přípravcích Somero a Successor 600. Omezení je ochranný pás 15 m podle SPe 3 ochrana vodních organismů. Oba přípravky je nutno opět kombinovat s přípravky na bázi clomazone nebo s přípravkem Brasan 540 EC. Platí omezení podle výše uvedených bodů SPe 1 a SPe 3. Výhodná je rovněž jejich kombinace s Butisan Star ve snížených dávkách dle návodu.

Starší přípravky Teridox 500EC - aplikace - SPe1 omezena 1x za 3 roky - a Devrinol 45 F zatím nemá žádné omezení. Pro rozšíření spektra účinnosti jsou tyto přípravky opět kombinovány s přípravky na základě ú.l. clomazone.

Pro postemergentní aplikaci na podzim je k dispozice přípravek Galera Podzim – SPe1 aplikace 1x/2roky-. Aplikuje se od 3 listu řepek a jeho účinnost ovlivňují teploty. Aplikace by měly skončit asi do konce září.

Přípravek Galera je zatím bez omezení určena pro jarní aplikaci anebo opravu podzimních aplikací postemergentů. Galeru je možno použít od prvého páru listů řepky.

Obecné zásady pro úspěšnou aplikaci přípravků v řepce platí: dokonalá příprava půdy bez hrud. Dávka postřikové tekutiny na hektar 400 l. Dávku ú.l. upravit podle půdního typu a zpracování půdy. Setí do hloubky cca 2 cm. Teplo a vlhko podporují účinnost.

U výše uvedených přípravků, ač mají shodné ú.l., je nutno sledovat, zda jsou či nejsou omezeny nebo vyloučeny z ochranných pásem vod – dle platných etiket.

Závěrem je nutno připomenout, že základním dokumentem pro způsob použití pesticidů je bezpečnostní list shodný s šarží přípravku který máme k dispozici. Zde jsou uvedena všechna omezení která je nutno akceptovat.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek