ZEA.cz Polyversum – netradiční fungicid
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Polyversum – netradiční fungicid

19.8.2008
Porost řepky silně napadený hlízenkou (bum) Hlízenka v květu a po odkvětu řepky se letos rozšířila na řadě polí v takové míře, že pokles výnosu činí často 30-50%. Mezi odrůdami je většinou rozdíl v napadení v rozsahu kolem 15%. Největší vliv na rozvoj hlízenky na daném honu vedle odstupu v osevním postupu má zvolená agrotechnika. A z ní zvláště včasná a účinná aplikace vhodného fungicidu, zpravidla těsně před květem řepky a časně po odkvětu. Kromě „klasických“ fungicidů se jeví efektivní a opakovaná aplikace na daném honu biologického preparátu Polyversum.

Fungicidní přípravek Polyversum je registrován do řepky proti hlízenc a v máku proti helmintosporioze v dávce 0,1 kg/ha.Polyversum je postaveno na mykoparazitické houbě Pythium oligandrum ve formě smáčitelného prášku který obsahuje klidová stádia houby. Mykoparazit má široké spektrum „ hostitelů“ napadá více než 30 rodů hub a plísní.

U řepky parazituje všechny základní patogeny této plodiny – Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria brassicae, Phoma lingam, Botrytis cinerea a další.

Přípravek je živý organismus v klidovém stavu. Po aplikaci – oživení- houba přímo parazituje patogena, brzdí jeho sporulaci a inhibuje růst mycelia. Vedlejším účinek je stimulace rostlin a indukce rezistence.

Protože se jedná o živý organismus je zde třeba respektovat určité požadavky pro úspěšnou aplikaci.

 • Polyversum je mísitelné a aplikovatelné společně s DAMem, insekticidem nebo listovým hnojivem.
 • Přípravek se aplikuje preventivně o cca 5- 10 dní dříve než chemický
 • Méně vhodné je přípravek aplikovat za vysokých teplot , malé vzdušné vlhkosti nebo na přeschlou půdu – aplikace za těchto podmínek může snížit účinnost přípravku
 • Nelze aplikovat s jiným fungicidem

Aplikační okna

 • Podzim: říjen - listopad
 • BBCH 25-35
 • Jaro:
  společně s DAMem nebo při ošetření krytonosce – Březen – BBCH 39- 50
  duben- tvorba poupat BBCH – 45-55

Při správně volené aplikaci je účinnost plně srovnatelná s chemickým ošetřením.

Na přípravek lze čerpat dotaci z dotačního titulu MZ 3a.

Pro zemědělce je zajímavé se s tímto přípravkem seznámit a naučit se jej používat a to z ekonomického hlediska a také proto, že sortiment chemických přípravků bude stále omezenější.

O praktických dlouholetých zkušenostech s přípravkem Polyversum bude pojednáno příště.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek