ZEA.cz Pouze silná řepka přežije zimu
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Pouze silná řepka přežije zimu

24.9.2012
Pouze silná řepka přežije zimu (kal) Díky stále se zvyšující poptávce spolu s příznivými výkupními cenami je řepka po ozimé pšenici druhou nejpěstovanější plodinou v ČR. To s sebou nese i vyšší nároky na agrotechniku, neboť mnohde již dávno nedodržují čtyřletý odstup v pěstování na jednom pozemku, což jde ruku v ruce s vyšším tlakem škůdců a chorob. Když k tomu přičteme riziko vzniku rezistencí, úbytek ploch ozimých ječmenů jako vhodné předplodiny a stále častější rozmary počasí, nelze se divit, že ač máme k dispozici stále výkonnější liniové či hybridní odrůdy, nedaří se nám často zvyšovat hektarové výnosy, jak bychom si přáli.

Co tedy můžeme udělat pro to, aby šly řepky do zimy v dobré kondici? Začít musíme u osevního postupu. Pokud se již rozhodneme pro omezení pěstování ozimého ječmene, měli bychom zvolit alespoň na část výměry rané odrůdy pšenic. Mnoho velkých pěstitelů řepky na části plánovaných ploch nepěstují tržní plodinu vůbec, aby mohli včas začít se setím. Termín výsevu a výnos jdou totiž velmi často ruku v ruce. Volba odrůdy vhodné do našich podmínek je dalším důležitým rozhodnutím. Hnojení je ideální provádět podle aktuálních rozborů půd, kdybychom kromě základních živin (N,P,K) neměli zapomenout ani na mikroprvky, které mají na následný správný vývoj řepky významný vliv.

Dalším nezbytným podzimním opatřením je herbicidní ošetření porostů, kde máme celou řadu možností. Zde volíme přípravky podle místních podmínek, zastoupení jednotlivých plevelů či výdrolu. Herbicidní ošetření lze velmi často kombinovat s dalším zásahem, kterým je regulace růstu. Tu je třeba, v závislosti na průběhu počasí, velmi často provádět opakovaně, kdy například v loňském vlhkém a teplém podzimu mnoho podniků regulovalo řepku třikrát. Letošní setí a následný vývoj porostů u nás, v regionu západních Čech, opět není nikterak optimální. Zaselo se vcelku v termínu, ale následné suché období způsobilo na mnoha pozemcích velmi nevyrovnané vzcházení. Někteří zemědělci psychicky nevydrželi a prázdná místa přesévali, což nebylo zapotřebí. Začátkem září totiž přišlo několik vydatnějších dešťů a prázdná místa se zaplnila. Nyní jsou však velké plochy řepky ve stavu, kdy jsou na jednom pozemku rostlinky s pěti šesti pravými listy a zároveň v lístcích děložních. Zde opět sehrává svou důležitou roli šetrná regulace růstu- vyrovnání porostu, např. Toprexem, Tilmorem. Do nástupu zimy musí mít krček rostlin řepky sílu „tužky“, aby byla větší záruka dobrého přezimování.

V neposlední řadě je zapotřebí monitorovat výskyt škůdců (dřepčíci, slimáčci), kteří se však u nás zdá se letos nikterak masověji nevyskytují.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek