ZEA.cz Řepka je drahý konzument živin?
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Řepka je drahý konzument živin?

22.8.2008
Porost dozrálé řepky (sre) Řepka patří mezi nejnáročnější plodiny na zásobování živinami. Výnosem 3,5t/ha odebere zhruba 180 kg dusíku, 40 kg fosforu, 130 kg draslíku, 30 kg síry. Tyto dávky živin stojí při současném vzrůstu cen nemalé finance. Je proto důležité ještě důsledněji a hospodárněji využívat i pro řepku organická hnojiva.

Organická hnojiva nás pochopitelně také „něco“ stojí. Ale při jejich rovnoměrném a hospodárném využívání v rámci celého osevního postupu tvoří páteř půdní zásoby živin. Je všeobecně známo, že mimo jiné, organická hnojiva kromě živin zadržují i půdní vláhu a tím umožňují lepší příjem živin v období sucha. Velice důležitý je i jejich pozitivní vliv na půdní strukturu, kdy zabraňují vzniku půdního škraloupu a celkově zajišťují pro kořeny lepší příjem vzduchu.

Bratrem či sestrou organických hnojiv by mělo být kvalitní vápnění. Ideální je aplikace speciálními hadicovými aplikátory (Terragator), které jemně mletý vápenec pravidelně rozmístí a přitom neutuží půdu. Úlet vápence oproti klasickým cisternám na „tatře“ je minimální až zanedbatelný.

Organická hnojiva mají ještě v dnešní nestálé době z pohledu se měnících cen průmyslových hnojiv velkou výhodu, vykazují meziroční malé výkyvy cen. Současně daný zemědělský podnik není tolik závislý na nadnárodních řetězcích, které určují tzv.“skokové“ ceny průmyslových hnojiv. Je pouze nutné dodržovat podmínky tzv. správné zemědělské praxe tj. správně je skladovat, ošetřovat a aplikovat ve vhodných termínech a dávkách. Příklady správného hnojení řepky ve společnosti ZEA-Land uvádějí následující obrázky.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek