ZEA.cz Traviata, Sherlock a Tassilo - pětitunové novinky v řepce KWS
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Traviata, Sherlock a Tassilo - pětitunové novinky v řepce KWS

23.5.2011
Traviata, Sherlock a Tassilo - pětitunové novinky v řepce KWS (sre) Opět nastal čas výběru osiv řepky k osetí našich polí. Řepka se stala v posledních letech velice významnou tržní plodinou. Proto je velice důležité si pečlivě vybrat ze široké nabídky. Mezi odrůdami či hybridy jsou ale poměrně značné rozdíly jak ve výnose v dané oblasti, tak v obsahu oleje a rozhodně i ve zdravotním stavu.


Právě zdravotní stav daný zvláště odolností vůči hlízence (Sclerotinia sc.) a celkově schopností přezimovat se často při výběru odrůd řepek přehlíží. To má však negativní dopad na náklady na pesticidy a tím i na celkový ekonomický efekt pěstování řepky. Dovolte mi proto na základě jak výsledků ÚKZÚZ v ČR, SPZO, výsledků z podobných oblastí v EU, vám doporučit a upozornit na nové nadprůměrné a stabilní řepky KWS- odrůdu Sherlock a hybridy Traviata a Tassilo.

Raná odrůda Sherlock v letech 2008-10 v ÚKZÚZ dosáhla výnosu v průměru 5,19 t/ha, čímž se vyrovnává nebo i překonává řadu konkurenčních hybridů. Obsah oleje v téže letech byl 47,2%. Mezi zajímavé vlastnosti patří i rychlý rozkvět, což usnadňuje regulaci blýskáčka. Stačí buď jedna aplikace insekticidů anebo žádná. S touto vlastností souvisí i jeho homogenní dozrávání mezi jednotlivými šešulemi a tím snadnější a kvalitnější sklizeň.

Středněraný až polopozdní hybrid Traviata v letech 2009-10 v ÚKZÚZ dosáhl výnosu v průměru 5,14 t/ha při obsahu oleje v průměru 47,64%. Je určen zvláště pro řepařské a lepší bramborářské oblasti, kde je plně využit jeho špičkový výnosový potenciál.

Středněraný hybrid Tassilo je pěstován v ČR na základě evropské katalogu odrůd a doporučen zvláště pro vyšší polohy, kde zaručuje na základě zkušeností provozní výnosy mezi 4-5 tunami na hektar. Mezi jeho přednosti patří i nižší vzrůst (okolo 140 cm), což usnadňuje vstupy do porostu včetně snadnější sklizně.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek