ZEA.cz Bachorové trávení a složky mléka
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Bachorové trávení a složky mléka

28.1.2009
Bachor (ruz) Symbiotické soužití mezi přežvýkavcem a bachorovou mikroflórou je mnohostranné a vzájemně podmíněné. Je to právě bachorová mikroflóra, která syntetizuje celou řadu enzymů, schopných degradovat vlákninu krmné dávky a zachránit tak rozhodující podíl živin vytvořených fotosyntézou. My ostatní živočichové takovou schopnost nemáme.


Trávení uhlohydrátů

Produktem fermentace NDF, cukrů a škrobů jsou těkavé mastné kyseliny (TMK). Nejvýznamnější z nich jsou kyselina octová, kyselina propionová, máselná, isomáselná, valerová, isovalerová a stopové množství ostatních kyselin.

Kyselina octová se podílí 50 – 60 % na celkové produkci TMK. Čím je v krmné dávce více objemné píce, tím se zastoupení kyseliny octové zvyšuje. Dojnice využívá absorbovanou kyselinu octovou k syntéze mléčného tuku a dále k tvorbě tělesného tuku, tvorbě tělesné energie a tepla. Při nízkém zastoupení objemných krmiv v krmné dávce klesá syntéza kyseliny octové, což má za následek snížení obsahu tuku v mléce. Ke stejným výsledkům dojdeme při zkrmování vysokého podílu jádra nebo jeho jemného rozšrotování. Vysoký podíl rostlinných olejů v krmné dávce má rovněž za následek pokles syntézy kyseliny octové a snížení tučnosti mléka.

  Upřednostňující substrát Výsledná hlavní TMK Rozsah pH
Celulolytické organismy celulóza hemicelulóza octová máselná 6,0 – 6,8
Sacharolytické a amylolytické organismy škrob cukr propionová mléčná 5,5 – 6,0

Kyselina propionová se podílí na celkové produkci TMK 18 - 20 %. Její syntéza je přímo úměrná podílu koncentrovaných krmiv obsahující cukry a škroby. Kyselina propionová je v játrech dojnice převáděna na hlavní jednotku energie – glukózu. Glukóza je pak dojnicí využívána k syntéze mléčného cukru – laktózy. V tomto smyslu je glukóza považována za hlavního regulátora množství vyprodukovaného mléka.

Kyselina máselná je hlavním zdrojem energie pro bachorovou stěnu a na celkovém množství TMK se podílí 12 - 18 %. Během absorpce je kyselina máselná v bachorovém epitelu převedena na kyselinu hydroxymáselnou, která patří mezi lipogenní faktory a je využívána k syntéze mléčného a tělního tuku.

Velká většina TMK je pasivně absorbována přes bachorovou stěnu. Tento kontinuální odsun TMK z bachoru ovlivňuje příznivě stabilitu bachorového pH. Odvádění TMK z bachoru má rovněž příznivý vliv na růst celulolytických mikrobů v bachoru.

Rychlost absorpce TMK závisí na délce jejich uhlíkových řetězců a bachorovém pH. Kyselina máselná se čtyřuhlíkovým řetězcem je absorbována rychleji než kyselina propionová se 3 uhlíky v řetězci a ta opět rychleji než dvouuhlíková kyselina octová.

Kyselina mléčná nepatří mezi těkavé kyseliny, ale je silnou organickou kyselinou, která ve vodném prostředí velmi rychle přispívá k jeho rychlému okyselení. Při zkrmování dobře vybalancované krmné dávky nedochází v bachoru k podstatné syntéze kyseliny mléčné. S problémy se ovšem setkáváme při zkrmování velkého množství obilovin, zvláště v případech, kdy jsou zkrmovány odděleně, tzv. „na prázdný žlab“. V krajním případě může kyselina mléčná tvořit 50 %, ale i 90 % z celkového obsahu kyselin v bachoru. Jakmile je velké množství této kyseliny absorbováno do krve, dochází často kromě bachorové acidózy i k acidóze systémové, kdy zvíře přestane žrát, produkce mléka výrazně klesne a později dojnice trpí laminitidou.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek