ZEA.cz Desatero úspěšného odchovu telat
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Desatero úspěšného odchovu telat

28.1.2008
Tele ve startovních blocích (ruz) Chceme-li dosáhnout úspěchu při odchovu telat, musíme mít stále na zřeteli, že příroda má vypracovaný systém odchovu telete jeho matkou. Všechny naše náhradní systémy odchovu jsou jen více či méně úspěšným pokusem o zjednodušování již objeveného.V následujícím textu si zopakujeme 10 základních a známých pravidel vedoucích v našich chovných technologiích ke zdárnému odchovu telat.

  • Pravidlo 1.   Promyšlenou volbou rodičů ovlivníme zdárný odchov již na samém počátku
  • Pravidlo 2.   Péče o zdraví telete začíná již během jeho vývoje v děloze a je dána kvalitou a vyvážeností krmné dávky matky po celou dobu její březosti. Nejnáročnější je v období posledních tří týdnů před porodem, kdy zvětšující se plod stupňuje své živinové nároky a zároveň omezuje schopnost matky přijmout dostatečné množství krmiv.
  • Pravidlo 3.   Bezprostředně po porodu je třeba zprůchodnit dýchací cesty odstraněním mukózy a hlenů.
  • Pravidlo 4.   Vydesinfikovat a opakovaně ošetřit pupek telete je další z nezbytných úkonů po narození stejně jako fungující veterinárně-preventivní péče po celou dobu odchovu.
  • Pravidlo 5.   Po porodu je třeba osušit tele tak, aby mohlo být co nejrychleji přemístěno do individuální venkovní boudy. Bouda musí být předem vydesinfikována a čerstvě nastlána suchou a nezávadnou podestýlkou.
  • Pravidlo 6.   Velmi důležitým bodem je nastartování imunitního systému telete. Tele se rodí fyziologicky zcela bez protilátek. Od okamžiku jeho narození začíná náš boj s časem. Během prvních 24 hodin by mělo tele přijmout opakovaným napojením množství mleziva, které se rovná 10-15 % jeho porodní hmotnosti. První „zlaté“ mlezivo od matky úspěšně na porod připravené, obsahuje v litru cca 40 až 50 gramů imunoglobulinů (Ig). Každým dalším podojením získané mlezivo obsahuje už podstatně nižší hladinu Ig. V dalších nádojích mleziva ubývají postupně Ig schopné prostoupit přes stěnu střevní a začínají převládat Ig, které ulpívají na stěně střevní a po dobu několika hodin po každém napojení zabraňují kolonizaci střevní stěny cizorodými zárodky ze zevního prostředí. Střevní stěna telete propouští Ig do krevního řečiště po dobu prvních 24 hodin po porodu. V okamžiku porodu má pro Ig mleziva 100% prostupnost, 4 hodiny po porodu je již jen 70% a za 6 hodin je nižší než 50 %.
  • Pravidlo 7.   Zdárným odchovem chápeme řízenou, minimálně stresující přípravu telete na budoucí rostlinnou stravu. Tele máme bezprostředně po porodu a během několika hodin opakovaně napojené 1,5-2,0 litry mleziva, přemístěné ve venkovní boudě. Do věku tří až pěti týdnů ho minimálně 2x denně napájíme 2,0-2,5 lity mléka (v prvních dnech mleziva), dále má k dispozici ad libitum nezávadnou pitnou vodu a fungující starter. Kvalitní starter zabezpečí co nejrychlejší rozvoj bachoru jak co do objemu a velikosti povrchu sliznice, tak i do schopnosti rotace. Musí být proto vyroben z kvalitních a lehce stravitelných surovin a zároveň zabezpečovat dostatek vlákniny, nesmí být prašný. Od 3-4 dne věku telete začněte podávat malé množství starteru (1 polévková lžíce) teleti přímo z ruky vždy po napájení. Starter předkládejte denně, vždy čerstvý, ad libitum.
  • Pravidlo 8.   Ve věku 3 až 5 týdnů následuje přesun z individuálních bud do skupinových kotců. Zde zachováme původní krmný režim na který jsou telata zvyklá z individuálních bud. Ve věku 6-ti týdnů tele přijímá cca 1,5 kg starteru denně a jeho příjem významně ovlivňuje voda. Je nezbytné si uvědomit že během klasického odchovu přijímá tele v tomto věku zhruba 10 litrů tekutin denně. Při starterovém odchovu dáváme k dispozici jen 5 litrů mléka a zbytek tekutin je nutno doplnit volně přístupnou vodou.
  • Pravidlo 9.   V období okolo 2-2,5 měsíce musí personál sledovat stoupající příjem starteru. Při denním odběru kolem 2,0 až 2,5 kg starteru provedeme odstav. Na žlab pod starter je nutno začít zakládat kompletní směsnou krmnou dávku (TMR) vrcholné skupiny dojnic. Během týdne postupně vysadíme podávání starteru. Současně se zakládáním TMR předložíme poprvé telatům i kvalitní seno.
  • Pravidlo 10.   Takto intenzivní výživu uplatňujeme záměrně do věku 10-12-ti měsíců. Našim cílem je maximálně využít růstový potenciál jalovic v prvním roce života. Do 6-ti měsíců věku je třeba využít růstu dlouhých kostí a do 6-14-ti měsíců růstu svalové tkáně. Chovná jalovička může v 8-mi měsících dosáhnout až 46 % své budoucí výšky. Zvířata s předčasně ukončeným růstem mají sklon k nadměrnému ukládání tuku.

Zdravě odchované tele je budoucností stáda a zpravidla nese lepší genetickou informaci než jeho rodiče. Jakékoliv zanedbání, které vede k zpomalení vývoje až zakrslosti, nemůže být později kompenzováno a výsledkem jsou zvířata s podprůměrnýmtělesným rámcem, které mají i podprůměrnou konverzi objemných krmiv. To se nám později vrací v nízké užitkovosti a vysoké spotřebě koncentrátů na dosažení odpovídající mléčné produkce.Investice vynaložené do odchovu telat se určitě vyplatí.

Klíčovým řešením výživy telat v tomto rozhodujícím období je užití správného starteru, který umožní rychlý návyk a dobrý příjem. Náš nový melasovaný starter TELSTART naleznete v sekci ZEA Produkty.

Komentáře

Doplnění
napsal 16.7.2009 12:28 uživatel Autor [neregistrovaný]
Přesun telete z bud do skupinových kotců ve věku 3-5 měsíců se provádí u podniků které se potýkají s nedostakem ustajovacích kapacit pro malá telata. Souhlasím a na naší farmě to děláme také, že držíme tele v boudách do 8 týdnů a poté je přesouváme do společných kotců. Ideální je, když zároveň přesouvaná telata přijímají 2,0-2,5 kg starteru denně.
bod 8
napsal 16.7.2009 11:30 uživatel Standa [neregistrovaný]
Přesun telete z VIB do skupinového VSB nebo skup. ktce ve věku 3 až 5 týdnů je předčasné. Z hlediska tvorby a budování imunitního systému je skupinový chov a tedy i zvýšení infekčních agens v okolí telete neúměrné stavu imunity. Tedy spíše bych řekl, že vhodnější je skupinové ustájení až od 8 týdne, tj. max. hranice povolena EU pro indiviudální ustájení.

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek