ZEA.cz Jak sestavujeme krmné dávky dojnic?
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Jak sestavujeme krmné dávky dojnic?

4.6.2008
Kravín (ruz) Kvalitní objemná krmiva jsou pilířem výživy dojnic a příjem sušiny krmné dávky je jakýmsi zrcadlem úspěšnosti chovu a zdravotního stavu zvířat. Sestavení krmné dávky je odrazem konkrétních podmínek na farmě a mnohdy každý výživář má svůj osobitý přístup a řešení jak na to. Přesto však lze konstatovat, že existují všeobecně platné předpoklady, které je třeba naplnit vždy.


M.Hutjens – špičkový odborník na výživu dojnic, shrnul tyto předpoklady v následujícím desateru a není od věci poukázat, že kvalitu objemných krmiv řadí na první místa.

Hutjensovo desatero

  1. Kvalita objemné píce nesmí klesnout pod hranici 5,6 MJ NEL/kg sušiny.
  2. Zastoupení objemu v krmné dávce je nutno upravit tak, aby jeho celková sušina představovala 0,9 % tělesné hmotnosti dojnice.
  3. Obsah vlákniny v sušině by měl vykazovat následující parametry: ADF 19 – 21 %, NDF 28 – 33 %.
  4. Obsah fermentovatelných uhlohydrátů (NFC) by měl mít v sušině zastoupení 36 – 38 %.
  5. Celková sušina krmné dávky by se měla pohybovat na 50 % a v žádném případě neklesat pod tuto hodnotu.
  6. Je nutno zabránit separaci jednotlivých komponentů TMR.
  7. Omezit zastoupení tuků a olejů v krmné dávce dojnic na počátku laktace na 4,5 % a v dalších fázích maximálně na 6 % v sušině.
  8. Dojnice musí mít k dispozici krmivo minimálně 20 hodin denně.
  9. Dojnice v období stání na sucho by neměly překročit kondiční skóre 4. Tři týdny před otelením je třeba nabídnout speciální přechodnou dietu.
  10. Je nutné zvyšování frekvence krmení, jestliže častější krmení vede ke zvýšení příjmu sušiny o více než 1 kg na dojnici a den.

A jaká doporučení pro sestavování krmných dávek vycházejí ze Zemědělské abecedy z roku 1947? Z následujícího textu je možno vyčíst, že kvalitě objemných krmiv se dával velký důraz již v minulém století.

„Krmné dávky se upravují podle tělesné kondice, věku, živé váhy a produkčního (užitkového směru zvířete. Každá dávka musí obsahovati určité množství živin, čemuž odpovídají tzv. krmné normy, tj. vědecky zjištěná potřeba živin pro ten který druh zvířete se zřetelem k jeho užitkovosti. Tuto potřebu živin vyjadřujeme krmnou hodnotou krmiv, tj. jednak množstvím stravitelných bílkovin a jednak množstvím škrobových jednotek. Kromě toho udávají krmné normy zpravidla také přípustný obsah sušiny, který namnoze rozhoduje o objemnosti krmné dávky. Nadměrný obsah sušiny způsobuje přecpávání zažívacích ústrojí, čehož důsledkem je nedokonalé využití krmné dávky. Malá, nepostačující množství sušiny způsobují u zvířete pocit nedostatečného nasycení (hladu), a to i při fysiologickém nasycení, je-li v krmné dávce dostatek živin.“

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek