ZEA.cz Kolostroměr – prostředek k měření kvality mleziva
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Kolostroměr – prostředek k měření kvality mleziva

21.4.2008
Kolostroměr (ruz) Mlezivo (kolostrum) je sekret mléčné žlázy tvořený v prvních dnech po porodu. Příjem mleziva je důležitý pro vznik pasivní imunity a optimální vývoj telete. Koncentrace živin a biologicky aktivních látek je však nejvyšší v prvním (zlatém) mlezivu. Základní podmínkou získání imunity je dostatečný a včasný příjem kvalitního mleziva do 2 hodin po narození.


Opožděné podání mleziva vede k situaci, kdy přes střevní stěnu prostupují patogeny a může dojít k průjmovým onemocněním až úhynům telat.

Složení mleziva v závislosti na době po otelení (Illek, 2007)

čas
hod.
celková bílkovina
g/l
imunoglobuliny
g/l
laktóza
%
tuk
%
vit. A
μmol/l
vit. E
μmol/l
1 120 90 - 100 1,8 7,0 10 25
6 90 72 - 80 2,0 4,7 15 32
12 80 60 - 70 2,5 4,3 12 30
18 45 30 - 35 3,2 4,0 10 20
24 38 20 - 25 3,5 4,0 8 20
48 25 10 - 12 3,8 3,8 6 20

Kolostrum od dojnic, úspěšně připravených na porod i správným užitím Směsi porod, obsahuje 80 g/l a více imunoglobulinů. Narozeným telatům bychom neměli podávat mlezivo o hodnotách nižších než 60 gramů na litr.

V praxi se u mnoha dojnic setkáváme s hodnotami koncentrace imunoglobulinů na úrovni 20 – 40 g/l. Takovéto mlezivo není vhodné pro první napojení telete, byť pochází od vlastní matky. V tomto případě musíme užít kvalitní mlezivo, pro tyto případy zamražené z dřívější doby. Důvod je jediný. Tele musí po narození přijmout do 2 hodin celkem 100 gramů imunoglobulinů a v dalších 12-ti hodinách dalších 100 gramů. Jenom tak je dobře imunitně vybaveno.

Během prvních 24 hodin by tele mělo přijmout opakovaným napojením 7,5 – 9,0 litrů mleziva, z toho by první napojení mělo představovat dávku minimálně 2,0 – 2,5 litru. Není-li tele schopno vypít mlezivo samo, je vhodné jej napojit pomocí silové napáječky.

Střevní stěna telete propouští imunoglobuliny do krevního řečiště v okamžiku porodu 100 %. Za 4 hodiny po porodu je resorpce již jen 70 % a za 6 hodin se sníží na méně než 50 %!

Z výše popsaných důvodů by se první napojení telete mělo uskutečnit až po předchozím vyhodnocení kvality kolostra. U mleziva nikdy nesmíme výsledky konkrétního měření nahrazovat odhady nebo intuicí. V praxi se velmi osvědčila metoda založená na měření hustoty mleziva pomocí kolostroměru (kolostrodoser). Jde prakticky o hustoměr kalibrovaný na obsah mlezivových imunoglobulinů. Jeho zúžená část je vybavena dvěma stupnicemi. Zelená ukazuje obsah imunoglobulinů v gramech na litr a červená ukazuje minimální množství mleziva, které, při stanoveném obsahu imunoglobulinů na zelené stupnici, vybaví tele potřebným množstvím ochranných protilátek.

Rozdíly ve složení mléka a kolostra krav a prvotelek (Skřivánek, 2004)

kolostrum jednotky 1.nádoj
KRÁVA
1.nádoj
PRVOTELKA
mléko
specifická hmotnost g/l 1056 1045 1032
sušina % 24,0 20,0 13,0
bílkoviny % 14,0 10,2 3,2
kasein % 4,8 4,4 2,8
Ig G g/l 80,0 47,0 0,5
tuk % 6,7 6,2 4,0
popel % 1,3 1,3 0,7

Zodpovědnou péčí o telata ihned po narození vytváříme předpoklady pro jejich zdraví, které je nezbytnou součástí jejich úspěšného odchovu, neboť zpravidla nesou lepší genetickou informaci než jejich matka.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek