ZEA.cz Kukuřičná krize
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Kukuřičná krize

5.11.2008
Kukuřičná krize (ruz) Možným řešením kukuřičné krize – a jak jinak nazvat situaci, kdy se výkupní ceny kukuřičného zrna pohybují na úrovni 2500,- Kč – 2700,- Kč za tunu mínus ještě náklady na sušení – je její uplatnění ve výživě dojnic ve formě produktů kukuřičného klasu. Na bázi kukuřičného klasu lze vyprodukovat několik typů krmiv, které se od sebe liší zastoupením jednotlivých frakcí, především zrna. To je jednou z nesporných výhod, neboť můžeme koncentraci energie flexibilně přizpůsobovat potřebám.

LKS (Lieschen Kolben Schrott) je silážovaná drť z celých kukuřičných klasů včetně listenů. Koncentrace energie v sušině je 7,8 - 8,0 MJ NEL. Podíl kukuřičného zrna představuje přibližně 60 - 70 % celkové sušiny a zbytek tvoří listeny a vřeteno. To je však dobrá zpráva pro bachor, neboť i přes vysokou koncentraci energie má i strukturální povahu, jak obsahem vlákniny (v sušině 11 %), tak i délkou částic, což snižuje riziko acidózy. Vysoké výnosy hmoty (15 - 18 t/ha) při sušině 60 % umožňují špičkovou produkci energie z hektaru. Sklizeň je prováděna sklízecí řezačkou s adaptérem, vybavenou drhlíkovým dnem a drtícími válci (corn cracker) a krmivo dostane finální podobu v jedné pracovní operaci. Nejvhodnější způsob zakonzervování LKS je do velmi úzkého silážního žlabu nebo vaku tak, aby byl zajištěn minimální denní odběr vrstvy 25 cm v celém profilu odběrové stěny.

Produkty kukuřičného klasu:

    LKS CCM Vlhké kukuřičné zrno
Zastoupení zrna % 60 - 70 80 - 85 100
Sušina % 55 - 60 60 - 65 70
NEL v suš. MJ 8 8,3 9,1
Vláknina v suš. % 11 4 - 7 3
Výnos na ha t 14 - 16 10 - 13 8 - 10
NEL na ha MJ 70 000 60 000 55 000
Index % 100 85 78

Vlhké kukuřičné zrno je výsledkem kombajnové sklizně a následného šrotování nebo mačkání zrna. Průměrná vlhkost kukuřičného zrna se pohybuje na úrovni 30 %. Koncentrace energie v sušině 9 - 9,2 MJ NEL. Umožňuje úspory nákladů na sušení, a to je předpoklad produkce levnější energie. Zlepšuje využití živin kukuřičného zrna, vykazuje lepší chutnost a zvyšuje příjem. K zabezpečení rychlého a kvalitního průběhu fermentace je nezbytné užití chemických konzervantů nebo biologicko-enzymatických aditiv. Protože se vlhkého zrna ve výživě dojnic uplatní objemově menší podíl, je vodné jej skladovat v úzkých silážních vacích.

Při vlastním uplatnění vlhkého kukuřičného zrna nebo LKS ve výživě dojnic je nutné zakomponovat je do směsné krmné dávky (TMR), neboť jde o chuťově velmi atraktivní materiál, který by byl při odděleném zkrmování zvířaty upřednostňován se všemi důsledky. Při sestavování krmných dávek se zvýšeným podílem kukuřičného zrna však musíme mít na paměti, že celkový obsah škrobu by se měl pohybovat v rozmezí 25 – 32 % v sušině a tato hranice nesmí být překročena v žádném případě. Existuje i orientační zkouška měření pH výkalů, které by nemělo poklesnout pod hodnotu pH 6. Případná vyšší kyselost znamená, že z bachoru odchází příliš škrobu a kvasí v tenkém střevě a je nutné krmnou dávku přeformulovat.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek