ZEA.cz Kvalitní objemná krmiva jsou nezastupitelná
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Kvalitní objemná krmiva jsou nezastupitelná

8.4.2008
(pad) Podstatou výživy přežvykavců jsou stébla pícnin, která svou strukturou i obsahem ligninu a celulózy vytvářejí specifické nároky na trávicí orgány. Je tedy jasné, že objemná krmiva jsou rozhodující složkou výživy skotu a rozhodují nejenom o užitkovosti ale i o jejich zdraví. Vyjádřit objektivně hodnotu objemných krmiv je složitou otázkou, ale k určitému srovnání můžeme dojít metodou, co se stane když...

...vyrobené objemné krmivo vykazuje balastní živinové hodnoty a při balancování krmné dávky musíme povýšit doplněk koncentrovaných krmiv tj. soji a obilovin., což přináší i zvýšené náklady. Nejčastější příčinou těchto ztrát je nevhodná doba sklizně, vysoké ztráty nejkvalitnějších částí rostliny, neúměrné ztráty živin během fermentace a zpravidla k tomu přistupuje ještě další faktor, který se obtížně kvantifikuje, a to je zhoršená stravitelnost organické hmoty. Můžeme se sice orientovat podle obsahu hrubé vlákniny, ale přesnější obrázek nám podá zastoupení tzv. ADF – Acidodetergentní vlákniny, jejíž podíl v sušině by neměl u vojtěškové senáže překročit 32% a u kukuřičné siláže 26%. Obvyklá úroveň výše uvedených ztrát se pohybuje v rozmezí 15-50%. Pro názornost promítněme tato čísla do praxe, kdy například stádo 200 ks dojnic zkonzumuje ročně 2500 t bílkovinných senáží a siláží kukuřice. Již při ztrátách živin kolem 15% to vyžaduje spotřebu 90-100t jadrného doplńku /20% N-látek a 7 MJ NEL v sušině/ ročně navíc. Při dnešních obvyklých cenách úhrada tohoto deficitu živin bude tento chov dojnic stát o 650-700 tisíc Kč více. Vedle toho přídavek jádra snižuje příjem sušiny vlastního objemného krmiva a tak se nám následně nikdy plně nepodaří vyrovnat handicap nekvalitního objemu.

...toto balastní krmivo je navíc zaplísněno, z důvodu že se nepodařilo sklizenou hmotu dostatečně udusat, tedy vytěsnit vzduch a nebo že krmič při odběru neodstranil plesnivou vrstvu a zamíchal ji do ostatního zdravého krmiva. Na první pohled není nic patrno, dojnice dokonce krmnou dávku bez problémů přijímají, ale postupně se začnou objevovat záněty mléčné žlázy /mastitidy/ a poruchy plodnosti. U mléčného stáda čítajícího 200 ks krav se v takovém případě vyskytne i 10 ks dojnic s akutním zánětem mléčné žlázy a pokud stádo vykazuje průměrnou roční užitkovost 8000 kg mléka, znamená to minimálně vyřadit 300 kg mléka denně z dodávky, tj. při dnešní nákupní ceně až 3000 Kč. Pokud se nám daří tento stav udržovat v průběhu celého roku – roční ztráta přesahuje u tohoto stáda 1 000 000,- Kč.

...agronom s ekonomem vedou debatu, zda má smysl siláž přikrývat „drahou plachtou“ a jestli to nejde nějak zlevnit. Extrémní případ je když konzervované krmivo nepřikryjeme vůbec, ale mnohem častější jsou případy, že to provedeme nedůsledně, tedy neúčinně.A tak většina silážních kapacit vykazuje neuměrně vysoké ztráty pohnitím povrchové vrstvy a dáte nám za pravdu že představují mininálně 10%. Vrátíme-li se opět k modelovému příkladu stáda o 200 kusech dojnic, kde předpokládáme roční spotřebu 2500 t objemných krmiv o hodnotě cca 1,6 – 1,8 milionů Kč, tak ona znehodnocená povrchová vrstva představuje sumu 150-200 tisíc Kč.

Pozorný čtenář dojde k překvapivému zjištění, že nekvalitní objemná krmiva, která jsme sklízeli s vysokými ztrátami živin, které jsme v silážním žlabu pořádně neudusali a které jsme navíc ani pečlivě nezakryli, mají díky následným výdajům a ztrátám nulovou hodnotu. Nevěřte na zázračné prostředky a jakési vychytávače Vašich chyb, neboť kvalitní objemná krmiva jsou nezastupitelná a pokud chcete zlepšovat ekonomiku výroby mléka a chovu skotu – začněte vždy u nich.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek