ZEA.cz Lze vyrábět mléko levněji? (Díl I.)
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Lze vyrábět mléko levněji? (Díl I.)

13.3.2009
Lze vyrábět mléko levněji? (pad) Tato otázka dnes zaměstnává převážnou většinu vedoucích pracovníků zemědělských podniků. Není se co divit, neboť nákupní cena mléka v měsíci lednu a následně i v únoru klesla k hranici 6 Kč za litr, což v praktické ekonomice tohoto produktu znamená minimálně ztrátu 2,50 Kč a tím i hluboký (až 30%) propad tržeb. Situace je o to vážnější, neboť se dotýká prakticky většiny zem. subjektů v ČR. Produkce mléka je po obilovinách druhým nejvýznamnějším odvětvím našeho zemědělství, které participuje 19,18 % na celkové zemědělské produkci. Pokud by tento stav trval celý rok, vytvořilo by to ztrátu 5-7 miliard Kč.

Lze namítnout, že podobný vývoj cen této komodity je v celé Evropě. Nemůže nás však uspokojit zjištění, že vývojové křivky mají sice stejný charakter, ale absolutní výše nákupních cen je odlišná, což ostatně dokumentuje následující graf zveřejněný 15. února na ČT 24.

Rozdíl nákupní ceny mléka našeho a německého farmáře představuje 0,06 Eur – tj. 1,50 Kč/lt a v porovnání se sousedem v Rakousku dokonce 0,10 Eur, což je plných 2,80 Kč/lt. Pokud k tomu přičteme výhody plných dotací v Německu a Rakousku, nemůže nám vyjít nic jiného, než chmurné vyhlídky na výsledek v této nerovné hospodářské soutěži. Smutný je i fakt, že katem české výroby mléka se stanou české mlékárny. Asi zapomněli na ono úsloví o řezání si větve pod sebou. Vrcholem sprosťárny je, že některé supermarkety svými kampaněmi, jako např. „Tesco pomáhá v době krize“ si za tento postup přivlastňují zásluhy a lákají tím své zákazníky. Že to jde z kapes výrobců mléka a řetězcům zůstanou jejich marže neztenčeny, ví málo kdo. Ale dost slov. Nikdo je nechce slyšet a nikoho kromě zemědělců nezajímají. Vždyť si prý vše můžeme dovézt. Za kolik naznačují výše uvedená fakta, ale to nás nyní netrápí.

Co tedy dělat v situaci, když mléko nechce nikdo objektivně ohodnotit. Logické by bylo výrobu zastavit anebo alespoň omezit. U živočišné výroby je to však velký problém, neboť pracujeme s velkým časovým prostorem od myšlenky k realizaci. Vždyť dojnicí se zvíře stane minimálně za 2 roky, březost trvá 9 měsíců a omezit a později nastartovat dojivost nejde ze dne na den, takže flexibilně se přizpůsobit podmínkám trhu je u mléka nesmysl. A to je zřejmě onen motiv, proč zpracovatelé a zejména obchod v živočišné produkci hledá snadnou oběť. Vzdor těmto okolnostem jsou u výroby mléka výraznou veličinou ekonomiky fixní náklady. Čím vyšší užitkovost, tím nižší je jejich podíl v celkových nákladech a tím je mléko rentabilnější. Proto paradoxně jedinou cestou a klíčem k zdravé ekonomice výroby mléka je intenzita.

Naštěstí existuje ještě dost těch, kteří svůj boj nechtějí vzdát, kteří disponují znalostmi a technikou, a těm je určen náš seriál. Vychází z předpokladu, že každá zbytečně vynaložená koruna musí být ušetřena, zejména v oblastech, které můžeme ovlivnit kvalitou své práce a důsledností. Jedná se především o oblast výživy zejména krmiv vlastní produkce a o problematiku spojenou se zdravotním stavem zvířat. Následující tabulka slouží alespoň pro rámcový obraz jednotlivých nákladových položek. Vzhledem k tomu, že podmínky v každém jednotlivém zemědělském podniku jsou odlišné, je třeba je chápat jako určité zobecnění, které slouží pouze k správné orientaci našich snah.

Komentáře

Srovnání
napsal 27.3.2009 19:13 uživatel Emil Kolbaba [neregistrovaný]
Chybí srovnání struktury nákladů na produkci mléka v Rakousku a SNR!!!

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek