ZEA.cz Lze vyrábět mléko levněji ? (Díl III.)
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Lze vyrábět mléko levněji ? (Díl III.)

27.3.2009
Lze vyrábět mléko levněji ? (pad) Stravitelnost živin je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících produkční účinnost krmiv. Přesto o ní u konkrétních krmiv v krmné dávce víme velmi málo. Zpravidla se spokojíme s tabulkovými hodnotami a bilancováním celkového objemu živin. Přitom stravitelnost těchto živin se může od sebe výrazně lišit, což je dáno vývojovou fází sklízeného porostu (zralostí), hnojením, obsahem sušiny, dostupností škrobu a celou řadou dalších vlivů.

Kukuřičná siláž ve výživě dojnic je důležitým zdrojem energie, ve formě jednoduchých cukrů ale i škrobu a vedle toho i zdrojem velmi dobře stravitelné vlákniny. Pohotové cukry jsou využívány bachorovou mikroflórou k tvorbě bachorového proteinu a naopak škrob (zhruba jeho třetina) je metabolizován přímo v tenkém střevu pro energetickou potřebu dojnice. Optimální vztah mezi těmito složkami rozhoduje o výši užitkovosti. Kukuřice pěstovaná na siláž by měla tedy vykazovat maximální výnos stravitelné organické hmoty, jejíž podíl by neměl klesnout pod 70 %. Ne vždy toho v praxi dosáhneme a velmi často sklízíme polozaschlé porosty, kdy zbytek rostliny vykazuje balastní hodnoty. Obsah sušiny ve zbytkové části rostliny bez kukuřičného klasu by se měl pohybovat v dimenzi 20-24 % sušiny, kdy zaznamenáváme i přijatelný obsah energie na úrovni 5,0 – 5,2 MJ NEL/kg suš. Při zvýšení obsahu sušiny nad tuto hodnotu může dojít ve hmotě stébla k poklesu obsahu energie až pod 4.3 MJ NEL.

U přezrálého, zaschlého nebo pomrzlého porostu dochází k prudkému poklesu stravitelnosti zbytku rostliny více než o 20 %, což při zapojení takové siláže do výživy dojnic způsobuje i výrazný pokles užitkovosti. Zpravidla dojde k snížení denní dojivosti v rozmezí 1-2 litry denně. U stáda 250 ks dojnic to pak znamená roční výpadek 90-180 tis. litrů mléka, což v současných cenách představuje ztrátu 500 tisíc až 1 milion Kč. V přepočtu na produkci l kg mléka je to 0,25 – 0,50 Kč. Kompenzace nízké stavitelnosti kukuřičné siláže, zejména zbytku rostliny je velmi problematická.

Určitým řešením této situace je uplatňování tzv. Stay Green hybridů (Menuet, Severo, Kosinus), které si uchovávají optimální sklizňovou zralost delší dobu, zpravidla až 14 dnů a nemůže u nich dojít k prudkému snížení stravitelnosti zbytku rostliny. Přesto však musíme odpovědnému stanovení optimálního termínu sklizně věnovat dostatečnou pozornost. Nestačí pouze stanovit průměrnou sušinu rostliny, ale musí jít o komplexní pohled zahrnující obsah živin, stravitelnost a fyzikální formu. Doplňujícím kriteriem je proto i obsah neutrální detergentní vlákniny (NDF) a obsah škrobu v zrnu, který by měl vyplňovat při optimální sklizňové zralosti zhruba 2/3 obsahu zrna (tzv. mléčné linie).

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek