ZEA.cz Lze vyrábět mléko levněji ? (Díl V.)
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Lze vyrábět mléko levněji ? (Díl V.)

15.4.2009
Lze vyrábět mléko levněji? (pad) Jádro je obvykle první položkou, ve které se v době krize cen mléka škrtá. Trestáme tím ale dojnice a ne mlékárny, natož supermarkety, kterým je to stejně úplně lhostejné. Přesto však koncentrovaný doplněk bílkovin, energie, minerálních látek a vitaminů je pro tato zvířata životně nezbytný. Jak tuto kontroverzní situaci řešit?

Důvodem k omezování dávek jadrných krmiv je zpravidla poměrně vysoká cena. V běžné denní krmné dávce činí jejich podíl více než 60 % celkových nákladů na výživu. Pokud vyřadíme významnou část tohoto krmiva, dosáhneme i viditelné úspory nákladů. Vedlejším efektem takového „zákroku“ je nejenom snížení užitkovosti, ale i zhoršení obsahu složek v mléce a ohrožení zdravotního stavu chovaných dojnic. Když pak provedeme porovnání těchto snížených nákladů ve vztahu k dosažené nižší dojivosti, zjistíme, že zásadní problém jsme stejně nevyřešili, ale naopak jsme k němu přidali starosti se zdravotním stavem zvířat popřípadě s reprodukcí. Jak z tohoto bludného kruhu?

Významnou část těchto jadrných doplňků tvoří obiloviny. I když v současné době se jejich cena pohybuje na poměrně nízké úrovni, tj. 2500 - 2800 Kč/t, přesto jednotka energie je u nich 2x dražší než je tomu u siláže kukuřice a u bílkovin dokonce 3x více. Jde tedy v podstatě o to, najít systém výroby doplňkových krmiv, který se v nákladech přibližuje parametrům krmiv objemných. Příznivý prostor nám vytváří vlhké zrno kukuřice. Je to dáno vysokou výnosovou dispozicí, kdy produkce zrna o vlhkosti 30 % např. u hybridů Amoroso, Kaifus a Zidane překračuje výnos i 14 t na hektar. To umožňuje vyrábět surovinu s koncentrovanou energií po přepočtu na srovnatelnou vlhkost s obilovinami pod 2000 Kč za tunu a navíc jde o krmivo vlastní produkce. Bystří ekonomové dojdou k zjištění, že uplatnění vlhkého kukuřičného zrna ve výživě dojnic přinese okamžitě úsporu minimálně 0,20 Kč na litr mléka. Není to sice mnoho, ale cesta k úspěchu vede malými krůčky.

Nezbytnou podmínkou je ale bezproblémová konzervace vlhkého zrna. V tomto směru jsme využili nový přípravek Corn-acid na bázi kyseliny propionové a octové, který vedle své bezchybné účinnosti zajišťuje i dobrou stabilitu, což se projevuje kompaktní stěnou bez samovolného sesypávání hmoty s následnou oxidací a zaplísněním. Další nespornou výhodou tohoto prostředku je nízká dávka na účinné ošetření a to 3 lt/t a z toho vyplývající celkové náklady, které nepřekročí 100 Kč/t. Neméně důležitý je i fakt, že přípravek díky své impregnaci je pro pracovníky bezpečný, pro aplikační techniku nekorozivní a k jeho přepravě není potřeba podmínek ADR.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek