ZEA.cz Lze vyrábět mléko levněji? (Díl VII.)
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Lze vyrábět mléko levněji? (Díl VII.)

27.5.2009
Lze vyrábět mléko levněji? (ruz) Objemná krmiva tvoří neodmyslitelný základ výživy dojnic. A jak bylo uvedeno v předchozím díle tohoto seriálu, zbytečnými chybami při uskladnění a manipulaci s objemnými krmivy, poškozujeme zdraví našich zvířat. V této části se zaměříme právě na ty nejčastější chyby, které vznikají při odběru a následné manipulaci s objemnými krmivy. Neboť cesta krmiv z jámy do bachoru konečného uživatele je ještě dlouhá a na krmivo na této cestě čeká celá řada dalších konzumentů, kteří si na něm chtějí též smlsnout.

Mezi základní zásady odběru patří udržení odběrové plochy na jámě hladké, bez záhybů a vynechaných (nezafrézovaných) okrajů. Znehodnocení siláží a senáží je dáno průnikem vzduchu do zakonzervované hmoty. Čím více bude na odběrovém profilu jámy různých hran a zářezů tím více se nám zvětšuje oxidační plocha již tak dost širokých silážních jam. Že toto zvětšení šířky jámy může být 20 i více % dokládá uvedený obrázek. Rovněž různé zbytky po frézování, přihrnování neodebraného, avšak provzdušněného materiálu zpět k odběrové stěně a vytváření klínů u paty odběrové stěny je velkým nešvarem, který je též nezřídka k vidění. Takto na hromadu nakupený materiál se začne zahřívat a zahřívání znamená ztrátu živin. Tato ztráta dosahuje 3 % na každých 10 oC zvýšení teploty za den. Ztráty živin jsou dány též pomnožením kvasinek a plísní, které tyto živiny využívají ke svému růstu. V případě zkrmení takto kontaminované hmoty dojnicím, se dostáváme do potíží.

Druhým velkým nešvarem, který se často v našich zemědělských podnicích vyskytuje, je přílišné skrývání silážních plachet. Při senážování se zemědělský podnik drží všech platných zásad a doporučení, navrch jámy užije konzervant pod plachtu ZEACID, použije na zakrytí dvě plachty (mikrotenovou folií a třívrstvou plachtu) a navrch zatíží ještě panely. Po vyzrání senáže dojde k jejímu otevření, sundají se panely a plachty se odříznou v takové vzdálenosti, která stačí na 10 dnů odběru této hmoty. Tím přišla vniveč veškerá péče a práce s uzavíráním jámy. Na první pohled se nic neděje. Když se pak rozhrábne vrchních 10 cm hmoty, najdeme zde mycelia hub a plísní, která velmi rychle prorůstají do hlubších vrstev siláží či senáží.

Mnoho typů míchacích krmných vozů vybavených vybírací frézou umožňuje i opačný chod této frézy při zahájení frézování. Tím se docílí toho, že se frézovaný materiál nerozlítne po plachtě a nevytvoří „čepice“ nad zakrývací plachtou. Ona čepice je totéž jako klíny dole u paty odběrové stěny. Takto upravený materiál je dostatečně provzdušněný a připravený k zplesnivění.

Při zkrmování takto narušených siláží a senáží se dobereme jediného výsledku. Zvířatům poškodíme imunitu a jejich zdraví. Ruku v ruce klesnou příjmy za vyřazené mléko a stoupnou náklady na veterináře a léčiva, které navíc zatíží každý vyrobený litr mléka 0,50 Kč a více. Že krmivářská četa udělala někde chybu, se nejdříve projeví v onemocnění mléčné žlázy. Začne stoupat počet somatických buněk v mléce, začnou se objevovat mastitidy a nezřídka i krev v mléce. Dojnice budou trpět hnisavými výtoky a dostanou průjem. V dalších fázích dojde k onemocnění paznehtů a otokům kloubů. Nezřídka vysokoprodukční dojnice a telata, vzhledem k tomu že jejich organismus je nejcitlivější, končí svůj život úhynem jenom proto, že někdo svým lajdáckým přístupem znehodnotil kvalitní objemné krmivo a potažmo práci všech, kteří se na jeho výrobě podíleli.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek