ZEA.cz Lze vyrábět mléko levněji? (Díl VIII.)
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Lze vyrábět mléko levněji? (Díl VIII.)

15.6.2009
Lze vyrábět mléko levněji? (ruz) Objemná krmiva jsou základem výživy dojnic pouze tehdy, jsou-li zdravotně nezávadná a zároveň uspokojují-li dostatečně jejich požadavky na strukturální vlákninu. Budou-li dojnice krmené dávkami s dostatečným množstvím vlákniny a taktéž s dostatečnou délkou částic, jsou nám ochotné určité chyby ve výživě tolerovat. Jsou-li však krmené dostatečným množstvím vlákniny, ale s malou délkou částic objemného krmiva, budou trpět stejnými metabolickými poruchami jako dojnice krmené převahou jádra.

Dojnice jsou pilní přežvýkavci. Při předpokladu, že krmná dávka je správně formulovaná, krávy se zabývají přežvykováním 5,5 měsíce v roce! Velmi lehce poznáte, že vaše dojnice konzumují dávku s dostatečnou délkou částic vlákniny, podle pravidla přežvykování - v době odpočinku musí žvýkat více jak 60 % odpočívajících dojnic a každý žvanec by se měl alespoň 30x přežvýknout, než dojde k jeho spolknutí.

Optimální průběh fermentačních procesů v bachoru je vázán na stabilní bachorové prostředí v rozsahu pH 6,2 – 6,8. Když si představíme, že v bachorovém prostředí máme imaginární váhy, tak na jednu jejich misku dáváme velikost produkce těkavých masných kyselin a na druhou misku pufrační kapacitu prostředí. Míra produkce kyselin je dána množstvím zkrmovaného jádra, souhrnným množstvím kyselin, respektive jejich silou. Míra vstřebávání těchto kyselin přes bachorové papily ulehčuje pufrační kapacitě, ale hlavními protagonisty váhového souboje v bachoru na protilehlé misce jsou množství efektivní vlákniny, krmné doplňky v podobě pufrů, ale hlavně množství slin.

Při dobře sestavené krmné dávce dojnice vytvoří během dne až 250 litrů slin. Ve slinách je obsaženo velké množství pufrů. Denně si tedy dojnice vytvoří až 3,5 kg sody a přes 1,1 kg fosforečnanu sodného. Zde je na místě porovnat si tato množství s 0,10 - 0,20 kg pufrů, které výživáři přidávají do krmných dávek při řešení problémů. Podmínkou tvorby takovéhoto množství slin a v nich obsažených pufrů je ovšem dostatečná struktura krmné dávky. K tomu, abychom mohli hodnotit délku částic, homogenitu a kvalitu zamíchání směsné krmné dávky nám slouží Separátor částic vyvinutý Pensylvánskou univerzitou. Separátorem posuzujeme nejenom vhodnost objemných krmiv ke krmení dojnic, ale užijeme jej i při posuzování výsledku zamíchání dávky v krmném míchacím voze.

I sebelépe uskladněná objemná krmiva s optimální délkou řezanky mohou být přílišným nakrácením v míchacím voze znehodnocena a dojnice začnou trpět acidózou se všemi jejími důsledky. U dojnic, které trpí acidózou, dojde nejdříve ke snížení produkce mléka a ke změnám v jeho obsahových složkách. Vlivem trvající acidózy dojde k poškození papil a sliznice bachoru a může dojít i k laminitidám a přetočení slezu. Všechna tato onemocnění vedou nejen ke snížení produkce a tržeb, ale i ke zvýšení nákladů na veterináře a léčiva, což výrobu mléka značně prodražuje.

Komentáře

Separátor lze využít i k hodnocení objemných krmiv
napsal 17.6.2009 07:34 uživatel Autor [neregistrovaný]
Separátor z Pensylvánské univerzity lze s úspěchem použít jak k hodnocení směsné krmné dávky (TMR), kdy na horním sítě MUSÍ zůstat alespoň 8 % zkoušeného vzorku TMR, tak i k ohodnocení délky řezanky siláží a senáží. Jak by měly jednotlivé hodnoty vypadat je uvedeno v zelené tabulce na obrázku 3 výše uvedeného článku. Při samotné práci se separátorem je důležité dodržet stanovenou metodiku, která je pro naše zákazniky k dispozici u autora tohoto článku. Za nejdůležitější bych zmínil dodržet hmotnost zkoumaného vzorku TMR či objemných krmiv, neboť při separaci velkého množství vzorku - například 1 kg TMR - vyjdou nesmysly, které ovšem mnohými výživáři budou interpretovány jako vynikající podíl strukturální vlákniny v krmné dávce.
Separátor
napsal 15.6.2009 19:14 uživatel Mirka [neregistrovaný]
Lze stejný separátor využít k hodnocení krmné dávky a také k hodnocení jednotlivých objemných krmiv? D.

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek