ZEA.cz Nový teletník ve Skalsku se povedl
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Nový teletník ve Skalsku se povedl

14.4.2009
Teletník ve Skalsku (ruz) Zemědělská společnost Skalsko je jedním z největších podniků na Mladoboleslavsku. Podnik obhospodařuje celkem 2800 hektarů zemědělské půdy a v rostlinné výrobě se specializuje na produkci cukrovky, obilovin, řepky a krmné plodiny. Společnost chová 1300 kusů skotu z toho 500 dojnic, 300 býků a mladý dobytek. Průměrná užitkovost dojnic dosahuje přes 8000 litrů za 305 dnů laktace a býci dosahují 1,05 kg denních přírůstků.

Na přelomu tisíciletí podnik vyřešil ustájení dojnic a jalovic rekonstrukcí původní vazné stáje na prosvětlenou, volnou, boxovou stáj. Rekonstrukcí prošla též dojírna a mléčnice. Jediné co nebylo řešeno, bylo ustájení telat. Původně se telata po odstavu přesouvala do uzavřeného teletníku zbudovaného v původní K-96. Tento teletník nebyl vhodný pro zdárný odchov telat, telata trpěla respiratorními a průjmovými onemocněními. Vše souviselo s bezkomfortním ustájením a prašným prostředím. V teletníku byly společné kotce pro 8-10 telat jaloviček i býků ve stáří od 1. měsíce do 6. měsíců věku. Ošetřování telat s velkým podílem ruční práce (krmení i manipulace s hnojem) zajišťovali ve směnách 3 pracovníci, dva na ranní a dva na odpolední směně. Ke krmení byla telatům předkládána zvlášť kukuřičná siláž, vojtěšková senáž, seno a obilní šroty doplněné o minerálie. Nižší váhové kategorie byly krmeny ručně mléčnou náhražkou. Další samostatnou kapitolou bylo podestýlání. Ve žních se sláma foukala na půdu a v průběhu roku se chodilo pro slámu a podestýlalo se koši.

Z těchto důvodů vedení společnosti rozhodlo o přestavbě stávajícího kravína K-96 na moderní, technologicky vyhovující teletník. Celá přestavba trvala 3 měsíce a začala v květnu 2008 a již v červenci se naskladňovala první várka telat. Skalsko investovalo 5,8 miliónu korun a do této částky se vešly jak stavební úpravy, tak technologie. Stavbu prováděla stavební a projekční firma HERNGRUP CZ a dodavatel technologie se stala firma V. Racek. Celou stavbu naprojektovala ing. D. Černá.

Celé vnitřní zařízení se vybouralo a zbourala se jedna obvodová stěna. V místě zbourané stěny se postavila lehká zastřešená přístavba pro ustájení telat v individuálních kotcích. V bývalé přípravně je „školka“ – společné kotce pro přechod telat na rostlinnou výživu. Touto přestavbou se zvedla kapacita teletníku ze 180 telat na 250 kusů. Nachází se zde 6 kotců s volným, boxovým ustájením po 26 kusech, dále 6 kotců ve „školce“ po 8-10 kusech a 41 míst v individuálních kotcích (boudách).

Starost o krmení, podestýlání a vyhrnování hnoje převzali krmiči z VKK. Ošetřování všech telat v boudách a „školce“ přidali ke své práci dvě pracovnice z VKK. „Ušetřili jsme 1 pracovníka a velkou dřinu“ říká Igor Holman, hlavní zootechnik Zemědělské společnosti Skalsko.

A jak probíhá výživa telat?

Telata přicházejí do teletníku z bud u kravína v 1 měsíci stáří a jdou do individuálních kotců. Zde je jim podáván mléčný nápoj, telecí startér TELSTART a voda. V individuálních kotcích jsou telata ustájena do 56 dnů. Poté jsou převedena do „školky“, kde bude proveden odstav při spotřebě telecího startéru 2-2,5 kg/ks/den a převádí se na rostlinnou výživu.

Rostlinná výživa se skládá ze směsné krmné dávky (TMR) shodné pro 1. fázi dojnic a sena navíc.

K napájení telata využívají vyhřívané napáječky a pijí z hladiny.

„Že se nový teletník ve Skalsku povedl, svědčí i výsledky. Letošní zimu telata přestáli v naprosté pohodě. Přírůstky si telata udržují na 0,92 kg/ks/den. Za 9 měsíců provozu byly ztráty z 384 narozených telat 5 kusů, což je neuvěřitelných 1,3 %!“, doplňuje Igor Holman.

Komentáře

Odstav u telat
napsal 15.5.2009 12:08 uživatel Autor [neregistrovaný]
Odstav se konkrétně provádí tak, že když tele přijme 3 dny po sobě 2,0-2,5 kg Telstartu, tak se pod starter nasype míchanice od 1. fáze dojnic a během 7-10 dnů se umiňuje starter a přidává se TMR. Zároveň se omezuje množství mléka. Tele se doslova prožere starterem k jinému typu krmení. Za období odchovu se dá počítat že tele přijme zhruba 50 kg sterteru. Telstart je "hotový" starter pto telata, firma však vyrábí i "stavebnici". To znamená že jsme schopni vyrobit jakoukoliv skládanku z jednotlivých komponentů starteru s tím, že podnik si k tomuto "polotovaru" může domíchat vlastní obilí (celé nebo mačkané).
Odstav telat
napsal 13.5.2009 21:53 uživatel Jana [neregistrovaný]
Jak konkrétně se provádí odstav? Přestanete dávat starter a začnete s krmením TMR náhle nebo postupně? Kolik starteru asi sežere jedno tele? Telstart je hotový starter, nebo se domíchává s vlastním obilím?

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek