ZEA.cz Plísně útočí
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Plísně útočí

1.3.2010
Plísně útočí (ruz) Výživa dojnic je založena převážně na zkrmování kvalitních objemných krmiv. Kvalitní siláže a senáže tedy mají rozhodující vliv jak na produkční účinnost krmné dávky, tak i na zdravotní stav a reprodukci dojnic. Kvalitu siláží a senáží však ovlivňují kromě vlastní sklizně a konzervace, také další významné faktory. Jedním z nich je technologická kázeň při odběru konzervovaného krmiva v průběhu celého roku. Nyní v zimě, kdy venkovní teploty klesají pod bod mrazu, by se zdálo, že plísně nemohou ohrozit zakonzervovaná krmiva. Opak je však pravdou!

Při odběru konzervovaných krmiv frézami míchacích krmných vozů nesmíme dopustit, aby u paty odběrové stěny zůstávaly klíny (hromady) neodebraného, ale provzdušněného materiálu. Takto provzdušněný substrát, v dobré víře úklidu přihrnutý zpět ke stěně konzervovaného krmiva, je totiž ideálním prostředím pro růst plísní. A to i v zimě, jak dokládají následující obrázky. Plísně svými rozkladnými procesy nejen snižují množství živin v krmivu, ale mohou též vytvářet toxické látky (mykotoxiny). Při krmení plísněmi znehodnocených krmiv může dojít k poruchám bachorového trávení, zhoršení reprodukce, porušení sliznic střev, jater a ledvin se všemi důsledky. Poškozením sliznice střev se sníží adsorpce živin, čímž se sníží konverze a využití krmiva. V neposlední řadě se zkrmování mykotoxinů projeví ve snížení imunity a zvýšením počtu somatických buněk v mléce. Bachorové mikroorganismy svou metabolickou aktivitou mohou, za podmínky fyziologicky fungujícího bachoru, částečně přeměnit některé mykotoxiny na neškodné sloučeniny. Avšak ve většině případů dochází při zkrmování zaplísněných krmiv k zesílenému účinku více druhů mykotoxinů na dojnice.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek